ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
bulletแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่องCPDผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
bulletตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
bulletตรวจค้นหลักสูตรCPDผู้สอบ
bulletตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
bulletสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
bulletระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
bulletสมัครเข้าทดสอบCPAออนไลน์
กิจกรรมสำนักงานบัญชี
dot
dot
bulletCPAตรวจบริษัท
bulletถาม-ตอบ การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing
bulletผู้ทำบัญชี (e-Accountant)
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชี
bulletเผยแพร่รายชื่อที่อยู่ของผู้ทำบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletระบบคลังข้อมูลบริษัท
bulletขอหนังสือรับรองกรมพัฒฯ
bulletรับงบE-filing
bullete-learningอบรมออนไลน์
dot
dot
bulletแบบฟอร์มทางบัญชี
bulletคู่มือภาษี
bulletRegister-จดทะเบียน
bulletBusiness Guide to Thailand
dot
dot
bulletบริการตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร
bulletความรู้เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร
bulletกฏหมายที่เกี่ยวข้องTA
bulletความรู้ภาษีอากรสำหรับTA
bulletคู่มือการปฏิบัติงานของTA
bulletการอบรม/องค์กรวิชาชีพบัญชีฯ
bulletข่าวสาร/กิจกรรมTA
bulletปฏิทินกำหนดการTA
bulletสถิติการรับงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลการแจ้งรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
bulletยื่นแบบTA
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletประเด็นหน้าที่ทางอากรแสตมป์
bulletการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร
dot
dot
bulletข่าวบัญชี-Accounting
bulletAccounting-รับทำบัญชี
bulletหมายเหตุภาษี ในงบการเงิน
bulletภาษี
bulletThai Tax
dot
dot
bulletSMEs ใต้เงาภาษีไทย
bulletเงินได้พึงประเมิน
bulletการจำหน่ายหนี้สูญทางภาษีอากร
bulletผ่า...กลยุทธ์ภาษี & ธุรกิจ 453 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์
bulletการสอบทานภาษี และหมายเหตุ (ภาษี) ประกอบงบการเงิน
bulletภาษีบุคคลธรรมดา
bulletภาษีนิติบุคคล บริษัท หจก
dot
dot
bulletบริการค้นหาเลขผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีในกรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชี
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletแบบฟอร์มบัญชี
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์
bulletแบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มสอบบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90, 91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีและ CPD
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
dot
dot
bulletกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔
bulletคำชี้แจงและกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
dot
bulletAudit-สอบบัญชี
bulletสอบบัญชี – Audit
bulletประเด็นความผิดที่พบจากการตรวจสอบ
dot
dot
bulletซอฟแวร์ก่อสร้างBuilkใช้ฟรี
bulletโปรแกรมบัญชีออนไลน์TR Cloud
bulletโปรแกรมบัญชีmyAccount
dot
dot
bulletรับสมัครพนักงาน-Jobs
dot
dot
bulletYoutube-คนชนะหนี้
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
dot

dot
ยังไม่มีสมาชิกใหม่ในขณะนี้


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


เอกสารประเด็นความเสี่ยงจากการตรวจแนะนำด้านภาษีนิติบุคคล

 เอกสารประเด็นความเสี่ยงจากการตรวจแนะนำด้านภาษีนิติบุคคล แยกตามหมวดบัญชี

ลองศึกษาจากเอกสารแล้วมาเทียบกับงบการเงิน ของบริษัทว่างบของเรามีประเด็นความเสี่ยงแบบตัวอย่างนี้หรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้อง

RiskTax.pdf

สำหรับการปรับรูปแบบการตรวจสอบของสรรพากรโดย
1. วิเคราะห์ข้อมูลก่อน

2. เลือกใช้เครื่องมือ
2.1 แนะนำให้ความรู้ผู้ประกอบการ
2.2 วิเคราะห์และตรวจสอบแบบแสดงรายการ
2.3 ตรวจสอบปฏิบัติการ เช่น เช็คสต๊อก
2.4 ออกหมายเรียกและตรวจสอบ
โดยไม่ต้องเป็นไปตามลำดับ
หากเป็นบุคคลธรรมดา จะมีเพิ่มคือ
2.5 การเตือน
3. วิธีการวิเคราะห์ RBA (Risk Base Audit)เลือกโดยส่วนกลาง 132 เกณฑ์ ในระบบคอม โดยมี factor ผู้ทำบุญชี ผู้สอบบัญชี ด้วย
3.1 ข้อมูลภายใน คือ แบบภาษีต่าง
3.2 ข้อมูลภายนอก เช่น กรมศุล ธปท การไฟฟ้า การประปา
3.3 ข้อมูลในอดีต มีการปรับปรุงหรือไม่
3.4 ข้อมูลสนับสนุนการจัดเก็บภาษี มีการประมาณการ โดยใช้ GDP มาคำนวณอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจในแต่ละภาค แต่ละ sectors และแยกตามจังหวัด มาใช้เป็นฐานในการประเมิน
3.5 ข้อมูลอัตราการเติบโตของภาค ของธุรกิจ โดยแยกแต่ละรายผู้ประกอบการ โดยให้คะแนนความเสี่ยง เช่น รายได้เท่ากันตลอด
3.6 เลือกเกณฑ์ความเสี่ยง เช่น รายที่สอบบัญชีโดย รายที่ทำบัญชีโดย ส่งข้อมูลให้หน่วยงาน นต (หน่วยแนะนำและตรวจสอบ)
มีการวิเคราะห์ว่าจะใช้วิธีการตรวจอย่างไร ซึ่งจะมีข้อมูลในอดีตต่างๆ การตรวจแนะนำที่ผ่านมา มีประเด็นอะไรบ้าง
เริ่มใช้ ต.ค.60
ถ้าผู้ประกอบการเป็นกลุ่มเสี่ยง จะเป็นการตรวจปฏิบัติการ และการออกหมายเรียก จะเช็คสต๊อก
เช่น ยื่นภงด 51(นิติบุคคล)โดยมีรายได้ไม่เป็นไปตามอัตราการเจริญเติบโตของsectors รวมทั้ง แบบ ภ.ง.ด.94 (บุคคลธรรมดา)และไม่จดเป็นนิติบุคคล โดยจ่ายภาษีเท่าเดิมขณะที่อัตราการหักค่าใช้จ่ายลดลง ซึ่งควรจะมีภาษีเพิ่มขึ้น 
อีกกลุ่มคือ คณะบุคคล และหสม. ที่ไม่มีการแบ่งกำไร หรือแบ่ง แต่ไม่รวมเป็นเงินได้ของบุคคล
เครดิตเพจ : วางแผนภาษี
ความรู้กรมสรรพากร

เอกสารสัมมนากรมสรรพากรเรื่อง"ผู้ประกอบการก้าวไกล รู้กฏหมายใหม่
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพ
เอกสารบัญชีที่ยื่นกรมสรรพากรเป็นเอกสารขอกู้เงิน
คู่มือที่ผู้ประกอบการ E-Commerce ต้องอ่าน