ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot
dot

dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


มาตรฐานการควบคุณภาพ

 มาตรฐานการควบคุณภาพ

 

มาตรฐานการควบคุณภาพ.pdf

ที่มาของข้อมูล: สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ Federation of Accounting Professions
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
มาตรฐานการสอบบัญชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NPAEs)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2557