ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
bulletแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่องCPDผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
bulletตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
bulletตรวจค้นหลักสูตรCPDผู้สอบ
bulletตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
bulletสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
bulletระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
bulletสมัครเข้าทดสอบCPAออนไลน์
กิจกรรมสำนักงานบัญชี
dot
dot
bulletCPAตรวจบริษัท
bulletถาม-ตอบ การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing
bulletผู้ทำบัญชี (e-Accountant)
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชี
bulletเผยแพร่รายชื่อที่อยู่ของผู้ทำบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletระบบคลังข้อมูลบริษัท
bulletขอหนังสือรับรองกรมพัฒฯ
bulletรับงบE-filing
bullete-learningอบรมออนไลน์
dot
dot
bulletแบบฟอร์มทางบัญชี
bulletคู่มือภาษี
bulletRegister-จดทะเบียน
bulletBusiness Guide to Thailand
dot
dot
bulletบริการตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร
bulletความรู้เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร
bulletกฏหมายที่เกี่ยวข้องTA
bulletความรู้ภาษีอากรสำหรับTA
bulletคู่มือการปฏิบัติงานของTA
bulletการอบรม/องค์กรวิชาชีพบัญชีฯ
bulletข่าวสาร/กิจกรรมTA
bulletปฏิทินกำหนดการTA
bulletสถิติการรับงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลการแจ้งรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
bulletยื่นแบบTA
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletประเด็นหน้าที่ทางอากรแสตมป์
bulletการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร
dot
dot
bulletข่าวบัญชี-Accounting
bulletAccounting-รับทำบัญชี
bulletหมายเหตุภาษี ในงบการเงิน
bulletภาษี
bulletThai Tax
dot
dot
bulletSMEs ใต้เงาภาษีไทย
bulletเงินได้พึงประเมิน
bulletการจำหน่ายหนี้สูญทางภาษีอากร
bulletผ่า...กลยุทธ์ภาษี & ธุรกิจ 453 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์
bulletการสอบทานภาษี และหมายเหตุ (ภาษี) ประกอบงบการเงิน
bulletภาษีบุคคลธรรมดา
bulletภาษีนิติบุคคล บริษัท หจก
dot
dot
bulletบริการค้นหาเลขผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีในกรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชี
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletแบบฟอร์มบัญชี
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์
bulletแบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มสอบบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90, 91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีและ CPD
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
dot
dot
bulletกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔
bulletคำชี้แจงและกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
dot
bulletAudit-สอบบัญชี
bulletสอบบัญชี – Audit
bulletประเด็นความผิดที่พบจากการตรวจสอบ
dot
dot
bulletซอฟแวร์ก่อสร้างBuilkใช้ฟรี
bulletโปรแกรมบัญชีออนไลน์TR Cloud
bulletโปรแกรมบัญชีmyAccount
dot
dot
bulletรับสมัครพนักงาน-Jobs
dot
dot
bulletYoutube-คนชนะหนี้
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot
dot

dot
ยังไม่มีสมาชิกใหม่ในขณะนี้


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


วางแผนโครงการก่อสร้าง เพื่ออะไร?

 วางแผนโครงการก่อสร้าง เพื่ออะไร?

October 17, 2014/in ฺCost Control, เรียนรู้การใช้ /by Linna Cr:www.builk.com/th/

วัตถุประสงค์ – เพื่ออะไร?

ก่อนเริ่มงานก่อสร้างทุกโครงการ เรามีการวางแผนงานก่อสร้าง และกำหนดเป้าหมายของโครงการอยู่แล้ว ว่าจะต้องสร้างเสร็จภายในระยะเวลาเท่าไหร่ และใช้งบประมาณเท่าใด ทั้งนี้ความละเอียดและเทคนิคที่ใช้วางแผน อาจจะแตกต่างกันในแต่ละโครงการ ขึ้นกับลักษณะงาน และผู้รับผิดชอบโครงการ

การวางแผนโครงการจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการควบคุมโครงการ ถ้าเราสามารถวางแผนได้ดี มองงานออก จะทำให้การติดตามผลระหว่างการก่อสร้างทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับการวางแผนต้นทุนโครงการ สมมติเราได้งานก่อสร้างมูลค่าสัญญา (Contract Amount) 100 ล้านบาท เป้าหมายของเราคือ ต้องการควบคุมต้นทุนให้ได้ 90 ล้านบาท เราเรียกสิ่งนี้ว่า งบประมาณควบคุม (Control Budget) เพื่อจะมีกำไรในโครงการ (Profit) 10 ล้านบาท

เพื่อให้การควบคุมต้นทุนมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการวางกรอบงบประมาณควบคุม แบ่งเป็นหมวดย่อยๆ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงต้นทุนจริงเทียบกับงบประมาณควบคุมที่วางไว้ ความละเอียดในการแบ่งหมวด มีผลกับงานจัดสรรต้นทุนที่จะทำต่อไป

 

BUILK ทำอย่างไร

การวางแผนโครงการในบิลค์ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน

ใส่ข้อมูลโครงการ – ชื่อโครงการ ชื่อลูกค้า มูลค่าสัญญา วันเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในช่องที่เหลือ เพื่อให้ข้อมูลโครงการสมบูรณ์

วางแผนงบประมาณ – ใส่งบประมาณควบคุม ตามรหัสต้นทุนในตาราง ใช้ช่องคำอธิบาย เพื่อระบุรายละเอียดของงบประมาณในรหัสต้นทุนนั้นๆ ให้ฝ่ายจัดซื้อหรือหน้างานที่จะจัดสรรต้นทุนเข้าใจตรงกันกับผู้วางแผน – ทำความรู้จักรหัสต้นทุน 5 หมวด 89 ตัวที่นี่

วางแผนรายรับ – ระบุงวดงานตามสัญญาจ้าง และวันที่ที่คาดว่าจะรับเงิน เพื่อใช้เป็นแผนรายรับ งวดงานแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ เงินมัดจำ, เงินงวด และเงินประกันผลงาน

 

Tips

เพื่อการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างโครงการในบิลค์ ควรทำทั้ง 3 ขั้นตอน แต่ถ้าไม่สามารถทำได้ ก็ทำเพียงใส่ข้อมูลโครงการ และกด ถัดไป ในขั้นตอน วางแผนงบประมาณ และ วางแผนรายรับ ได้เลย จะทำให้เราสามารถสร้างโครงการได้ทันที ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิเป็นผู้จัดการโครงการขึ้นไป สามารถกลับมาเพิ่ม/แก้ไข งบประมาณและงวดงานภายหลังได้

หากเราไม่ตั้งงบประมาณ บิลค์จะเป็นเพียงเครื่องมือบันทึกต้นทุน/รายจ่าย และรายรับเท่านั้น ไม่สามารถติดตามต้นทุนได้ชัดเจน

ถ้าหากไม่มีเวลา/บุลคากรที่สามารถตั้งงบประมาณตามรหัสต้นทุนได้ ลองตั้งงบประมาณคร่าวๆ ใส่ในหมวดหลักๆ หรือรหัสต้นทุนที่ต้องการติดตามเป็นพิเศษ ทำให้ข้อมูลในรายงานควบคุมต้นทุนสมบูรณ์ขึ้น

กรณีไม่ได้ตั้งงวดงาน หรือ เป็นโครงการประเภทเบิกเงินตามเนื้องาน เราสามารถสร้างงวดงานได้จาก เมนูรับเงิน เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้ใหม่ ระบบจะถามว่าต้องการสร้างงวดงานจากใบแจ้งหนี้นี้หรือไม่

 

ชื่อ นามสกุล :  *
โทรศัพท์ :  *
Email: :  *
บริษัท /หจก. :  *
ทีตั้ง :  *
Software ที่เคยใช้ : ไม่เคยใช้ / Excel
Express
CD organize
Quickbook
Mac5
TRcloud
Easy Acc
Formula
Auto flight
สาเหตุที่เปลี่ยน :  *โปรแกรมก่อสร้างBUILK

โปรแกรมก่อสร้างBUILK
8 รายงาน ที่ผู้รับเหมาก่อสร้าง และ ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ต้องมี
10 กฎเหล็ก สร้าง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ร้อยล้าน -ภาค2
10 กฎเหล็ก สร้าง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ร้อยล้าน