ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
bulletแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่องCPDผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
bulletตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
bulletตรวจค้นหลักสูตรCPDผู้สอบ
bulletตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
bulletสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
bulletระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
bulletสมัครเข้าทดสอบCPAออนไลน์
กิจกรรมสำนักงานบัญชี
dot
dot
bulletCPAตรวจบริษัท
bulletถาม-ตอบ การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing
bulletผู้ทำบัญชี (e-Accountant)
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชี
bulletเผยแพร่รายชื่อที่อยู่ของผู้ทำบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletระบบคลังข้อมูลบริษัท
bulletขอหนังสือรับรองกรมพัฒฯ
bulletรับงบE-filing
bullete-learningอบรมออนไลน์
dot
dot
bulletแบบฟอร์มทางบัญชี
bulletคู่มือภาษี
bulletRegister-จดทะเบียน
bulletBusiness Guide to Thailand
dot
dot
bulletบริการตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร
bulletความรู้เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร
bulletกฏหมายที่เกี่ยวข้องTA
bulletความรู้ภาษีอากรสำหรับTA
bulletคู่มือการปฏิบัติงานของTA
bulletการอบรม/องค์กรวิชาชีพบัญชีฯ
bulletข่าวสาร/กิจกรรมTA
bulletปฏิทินกำหนดการTA
bulletสถิติการรับงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลการแจ้งรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
bulletยื่นแบบTA
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletประเด็นหน้าที่ทางอากรแสตมป์
bulletการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร
dot
dot
bulletข่าวบัญชี-Accounting
bulletAccounting-รับทำบัญชี
bulletหมายเหตุภาษี ในงบการเงิน
bulletภาษี
bulletThai Tax
dot
dot
bulletSMEs ใต้เงาภาษีไทย
bulletเงินได้พึงประเมิน
bulletการจำหน่ายหนี้สูญทางภาษีอากร
bulletผ่า...กลยุทธ์ภาษี & ธุรกิจ 453 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์
bulletการสอบทานภาษี และหมายเหตุ (ภาษี) ประกอบงบการเงิน
bulletภาษีบุคคลธรรมดา
bulletภาษีนิติบุคคล บริษัท หจก
dot
dot
bulletบริการค้นหาเลขผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีในกรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชี
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletแบบฟอร์มบัญชี
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์
bulletแบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มสอบบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90, 91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีและ CPD
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
dot
dot
bulletกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔
bulletคำชี้แจงและกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
dot
bulletAudit-สอบบัญชี
bulletสอบบัญชี – Audit
bulletประเด็นความผิดที่พบจากการตรวจสอบ
dot
dot
bulletซอฟแวร์ก่อสร้างBuilkใช้ฟรี
bulletโปรแกรมบัญชีออนไลน์TR Cloud
bulletโปรแกรมบัญชีmyAccount
dot
dot
bulletรับสมัครพนักงาน-Jobs
dot
dot
bulletYoutube-คนชนะหนี้
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
dot

dot
ยังไม่มีสมาชิกใหม่ในขณะนี้


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


โปรแกรมก่อสร้างBUILK

 โปรแกรมก่อสร้างBUILK

ในบิลค์ การบริหารแบบ CBS แบ่งต้นทุนเป็น 5 หมวดหลัก  ได้แก่ 1xx ค่าวัสดุ, 2xx ค่าแรง, 3xx ค่าเครื่องจักร, 4xx ค่าจ้างเหมาช่วง และ 5xx ต้นทุนทางอ้อม แต่ละหมวดหลักจะถูกแบ่งเป็นรหัสงาน 16 ชุด (แถมต้นทุนทางอ้อมเพิ่มเติมอีก 9 รหัส) ซึ่งแต่ละหมวดต้องการการจัดการที่แตกต่างกัน


สำหรับธุรกิจที่มองหา เครื่องมือเพื่อบริหารต้นทุนงานก่อสร้าง

ตัวอย่าง รหัสต้นทุนประเภท รับเหมาทั่วไป

1XX กลุ่มต้นทุนค่าวัสดุ 2XX กลุ่มต้นทุนค่าแรง 3XX กลุ่มต้นทุนค่าเครื่องมือ
101 งานเตรียมสถานที่ งานดิน และงานเสาเข็ม 201 งานเตรียมสถานที่ งานดิน และงานเสาเข็ม 301 งานเตรียมสถานที่ งานดิน และงานเสาเข็ม
102 งานคอนกรีต คอนกรีตสำเร็จรูป และไม้แบบ 202 งานคอนกรีต คอนกรีตสำเร็จรูป และไม้แบบ 302 งานคอนกรีต คอนกรีตสำเร็จรูป และไม้แบบ
103 งานเหล็กเสริม 203 งานเหล็กเสริม 303 งานเหล็กเสริม
104 งานเหล็กโครงสร้างและงานโลหะ 204 งานเหล็กโครงสร้างและงานโลหะ 304 งานเหล็กโครงสร้างและงานโลหะ
105 งานก่อฉาบ 205 งานก่อฉาบ 305 งานก่อฉาบ
106 งานผนัง พื้น ฝ้า และบันได 206 งานผนัง พื้น ฝ้า และบันได 306 งานผนัง พื้น ฝ้า และบันได
107 งานประตู และหน้าต่าง 207 งานประตู และหน้าต่าง 307 งานประตู และหน้าต่าง
108 งานหลังคา 208 งานหลังคา 308 งานหลังคา
109 งานสี 209 งานสี 309 งานสี
110 งานระบบประปา 210 งานระบบประปา 310 งานระบบประปา
111 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 211 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 311 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
112 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 212 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 312 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
113 งานระบบสุขาภิบาล และสุขภัณฑ์ 213 งานระบบสุขาภิบาล และสุขภัณฑ์ 313 งานระบบสุขาภิบาล และสุขภัณฑ์
114 งานตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจอร์ 214 งานตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจอร์ 314 งานตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจอร์
115 งานตกแต่งภายนอก และภูมิสถาปัตย์ 215 งานตกแต่งภายนอก และภูมิสถาปัตย์ 315 งานตกแต่งภายนอก และภูมิสถาปัตย์
116 งานอื่นๆ 216 งานอื่นๆ 316 งานอื่นๆ
     
4XX กลุ่มต้นทุนค่าจ้างเหมาช่วง 5XX กลุ่มต้นทุนทางอ้อม  
401 งานเตรียมสถานที่ งานดิน และงานเสาเข็ม 551 งานสิ่งก่อสร้างชั่วคราว  
402 งานคอนกรีต คอนกรีตสำเร็จรูป และไม้แบบ 552 ค่าออกแบบ และที่ปรึกษา  
403 งานเหล็กเสริม 553 ค่าจ้างพนักงาน และโบนัส  
404 งานเหล็กโครงสร้างและงานโลหะ 554 ค่าบริหารงานจากสำนักงานใหญ่  
405 งานก่อฉาบ 555 ค่าใช้จ่ายหน้างาน (โทรศัพท์, ไฟฟ้า, ประปา และอื่นๆ)  
406 งานผนัง พื้น ฝ้า และบันได 556 ค่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน  
407 งานประตู และหน้าต่าง 557 ค่าที่พักพนักงาน และคนงาน  
408 งานหลังคา 558 ค่าสวัสดิการพนักงาน (อาหาร, กาแฟ และอื่นๆ)  
409 งานสี 559 ค่าเดินทางพนักงาน  
410 งานระบบประปา 560 ค่าเช่าที่ดิน และสำนักงาน  
411 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 561 ค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัย  
412 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 562 ค่าเลี้ยงรับรอง  
413 งานระบบสุขาภิบาล และสุขภัณฑ์ 563 ค่าโฆษณา และการตลาด  
414 งานตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจอร์ 564 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และสัมมนา  
415 งานตกแต่งภายนอก และภูมิสถาปัตย์ 565 ค่าภาษีอากร  
416 งานอื่นๆ 566 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
  567-575 ต้นทุนทางอ้อมเพิ่มเติม  

จองอบรมได้ที่  smlaudit@hotmail.com , sale@smlaudit.com , 

Line ID : smlaudit

โทร  02 349 4340, 080 553 7088, 061 991 8840


ชื่อ นามสกุล :  *
โทรศัพท์ :  *
Email: :  *
บริษัท /หจก. :  *
ทีตั้ง :  *
Software ที่เคยใช้ : ไม่เคยใช้ / Excel
Express
CD organize
Quickbook
Mac5
TRcloud
Easy Acc
Formula
Auto flight
สาเหตุที่เปลี่ยน :  *โปรแกรมก่อสร้างBUILK

วางแผนโครงการก่อสร้าง เพื่ออะไร?
8 รายงาน ที่ผู้รับเหมาก่อสร้าง และ ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ต้องมี
10 กฎเหล็ก สร้าง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ร้อยล้าน -ภาค2
10 กฎเหล็ก สร้าง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ร้อยล้าน