ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 5 คน
dot
dot

dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


8 รายงาน ที่ผู้รับเหมาก่อสร้าง และ ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ต้องมี

ธุรกิจก่อสร้าง SMEs ต้องดูรายงานอะไรบ้าง? เพื่อการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

บิลค์ขอแนะนำ 8 รายงาน ที่ผู้รับเหมาก่อสร้าง และ ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ต้องมี 

รายงาน ผู้ใช้งานหลัก รายละเอียด – วัตถุประสงค์ – ความถี่ในการใช้งาน
รายงานสรุปการดำเนินงาน ผู้บริหาร แสดงให้เห็นผลการดำเนินงาน (กำไร-ขาดทุน) ในปีนี้ ตั้งแต่ต้นปี จนถึงสิ้นเดือนนั้นๆ ประกอบไปด้วย
– รายรับ รายจ่าย ในเดือนนั้น
– แผนรายรับ แผนรายจ่าย เทียบกับ รายรับจริง รายจ่ายจริง
ทั้งโครงการที่ดำเนินการอยู่ และโครงการที่แล้วเสร็จ
• ใช้ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรายเดือน ในระดับผู้บริหารและหุ้นส่วนกิจการได้
รายงานสรุปข้อมูลโครงการ ผู้บริหาร แสดงต้นทุนโครงการคงเหลือ ณ สิ้นเดือนนั้นๆ
ผู้จัดการโครงการ เปรียบเทียบต้นทุนสะสมตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ กับงบประมาณที่ตั้งไว้
  • เมื่อโครงการแล้วเสร็จ รายงานนี้จะแสดงผล กำไร-ขาดทุน ของโครงการได้
รายงานต้นทุนโครงการ ผู้บริหาร แสดงต้นทุนโครงการแต่ละรหัสต้นทุน เทียบกับงบประมาณ
ผู้จัดการโครงการ เพื่อการติดตามต้นทุนแยกตามประเภท 5 กลุ่ม (ค่าวัสดุ / ค่าแรง / ค่าเครื่องจักร / ค่าจ้างเหมาช่วง / ค่าดำเนินการ) และ 16 หมวดย่อย รวมเป็นรหัสต้นทุน 89 ตัว
  • รายงานนี้ควรดูในการประชุมโครงการทุกครั้ง เพื่อติดตามต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้น หากมีรหัสต้นทุน ที่ต้นทุนเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ หน้างานและผู้จัดการโครงการ จะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นต่อไป
รายงานรายรับโครงการ ผู้บริหาร แสดงรายรับจริง เปรียบเทียบกับ แผนรายรับที่วางไว้ แยกเป็นงวดงาน เงินมัดจำ และประกันผลงาน
ผู้จัดการโครงการ ใช้ติดตามการเบิกเงินงวด และ ยอดคงค้าง ถึงสิ้นเดือนนั้นๆ
ฝ่ายการเงิน • รายงานนี้ควรใช้ในการประชุมโครงการ หรือ การประชุมรายเดือน เพื่อติดตามการเบิกเงินงวด
รายงานจัดซื้อแยกตามผู้ขาย ฝ่ายจัดซื้อ แสดงใบสั่งซื้อ ตามผู้ขายที่ระบุ ในช่วงเวลาที่กำหนด
ฝ่ายการเงิน กรณีซื้อสินค้าจากผู้ขายเป็นเครดิต รายงานนี้สามารถใช้ตรวจสอบยอดเจ้าหนี้ และเตรียมทำจ่ายให้ผู้ขายได้
  • ควรเรียกดูเป็นรายเดือน หรือ ตามรอบจ่ายเงิน
รายงานจัดซื้อแยกตามโครงการ ฝ่ายจัดซื้อ แสดงใบสั่งซื้อ จากโครงการที่ระบุ ในช่วงเวลาที่กำหนด
หน้างาน ใช้ตรวจสอบใบสั่งซื้อที่ออกจากโครงการนี้เท่านั้น ไม่ใช่มูลค่าจัดสรรลงโครงการนี้
สโตร์ กรณีวางระบบสโตร์ ให้มีการซื้อของเข้าโครงการสโตร์ และเบิกไปใช้ โดยการจัดสรรเข้าโครงการต่างๆ รายงานนี้จะแสดงการรับสินค้าเข้าสโตร์ได้
  • ควรเรียกดูเป็นรายเดือน
รายงานจัดสรรแยกตามโครงการ(สำหรับกิจการที่มีใบสั่งซื้อมากกว่า 20 ใบ) ผู้จัดการโครงการ แสดงใบสั่งซื้อที่มีการจัดสรรต้นทุนเข้าโครงการที่ระบุ ในช่วงเวลาที่กำหนด พร้อมแสดงรหัสต้นทุนที่จัดสรรไว้ จัดกลุ่มตามชื่อผู้ขาย
หน้างาน ใช้ตรวจสอบการจัดสรรต้นทุน ที่ลึกกว่ารายงานต้นทุนโครงการ เนื่องจากแยกเป็นใบสั่งซื้อ และผู้ขายได้
  • เรียกดูได้ตามต้องการ
รายละเอียดต้นทุนโครงการ(สำหรับกิจการที่มีใบสั่งซื้อมากกว่า 100 ใบ) ผู้จัดการโครงการ แสดงรายการในใบสั่งซื้อ ที่มีการจัดสรรต้นทุนเข้าโครงการที่ระบุ แยกเป็นรหัสต้นทุน
หน้างาน รายงานนี้นับเป็นรายงานมีความละเอียดมากที่สุดใน BUILK CostControl แสดงมูลค่ารายการ และมูลค่าที่จัดสรรต้นทุนไว้ พร้อมกับลิงค์และสถานะของเอกสาร
  ใช้เจาะลึกรายละเอียดในแต่ละรหัสต้นทุน กรณีต้องการหาสาเหตุว่า ทำไมงบประมาณคงเหลือของรหัสต้นทุนนี้จึงติดลบ รายงานนี้สามารถแสดง รายการที่จัดสรรต้นทุน ที่ผ่านมาได้
  นอกจากนี้ยังใช้ติดตามต้นทุนที่ยังจัดสรรไม่ครบได้ โดยดูจากสถานะเอกสารที่ไม่เป็นสีเขียว
  • เรียกดูได้ตามต้องการ
รายงานควบคุมต้นทุนใน BUILK CostControl สร้างโดยอัตโนมัติ ด้วยการทำงานผ่านขั้นตอนง่ายๆ บันทึกต้นทุน (สร้างใบสั่งซื้อ) – จัดสรรต้นทุน – อนุมัติ และใช้การตรวจทานการบันทึกต้นทุน ในขั้นตอนการจ่ายเงิน ซึ่งมีนโยบายด้านเอกสารเพื่อการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้คุณสามารถติดตามต้นทุนได้ง่ายขึ้น ลดภาระงานเอกสาร และมีรายงานต้นทุนที่ดูได้แบบเรียลไทม์    

ชื่อ นามสกุล :  *
โทรศัพท์ :  *
Email: :  *
บริษัท /หจก. :  *
ทีตั้ง :  *
Software ที่เคยใช้ : ไม่เคยใช้ / Excel
Express
CD organize
Quickbook
Mac5
TRcloud
Easy Acc
Formula
Auto flight
สาเหตุที่เปลี่ยน :  *
Line ID: :  *โปรแกรมก่อสร้างBUILK

โปรแกรมก่อสร้างBUILK
วางแผนโครงการก่อสร้าง เพื่ออะไร?
10 กฎเหล็ก สร้าง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ร้อยล้าน -ภาค2
10 กฎเหล็ก สร้าง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ร้อยล้าน