ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
bulletแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่องCPDผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
bulletตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
bulletตรวจค้นหลักสูตรCPDผู้สอบ
bulletตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
bulletสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
bulletระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
bulletสมัครเข้าทดสอบCPAออนไลน์
กิจกรรมสำนักงานบัญชี
dot
dot
bulletCPAตรวจบริษัท
bulletถาม-ตอบ การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing
bulletผู้ทำบัญชี (e-Accountant)
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชี
bulletเผยแพร่รายชื่อที่อยู่ของผู้ทำบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletระบบคลังข้อมูลบริษัท
bulletขอหนังสือรับรองกรมพัฒฯ
bulletรับงบE-filing
bullete-learningอบรมออนไลน์
dot
dot
bulletแบบฟอร์มทางบัญชี
bulletคู่มือภาษี
bulletRegister-จดทะเบียน
bulletBusiness Guide to Thailand
dot
dot
bulletบริการตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร
bulletความรู้เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร
bulletกฏหมายที่เกี่ยวข้องTA
bulletความรู้ภาษีอากรสำหรับTA
bulletคู่มือการปฏิบัติงานของTA
bulletการอบรม/องค์กรวิชาชีพบัญชีฯ
bulletข่าวสาร/กิจกรรมTA
bulletปฏิทินกำหนดการTA
bulletสถิติการรับงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลการแจ้งรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
bulletยื่นแบบTA
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletประเด็นหน้าที่ทางอากรแสตมป์
bulletการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร
dot
dot
bulletข่าวบัญชี-Accounting
bulletAccounting-รับทำบัญชี
bulletหมายเหตุภาษี ในงบการเงิน
bulletภาษี
bulletThai Tax
dot
dot
bulletSMEs ใต้เงาภาษีไทย
bulletเงินได้พึงประเมิน
bulletการจำหน่ายหนี้สูญทางภาษีอากร
bulletผ่า...กลยุทธ์ภาษี & ธุรกิจ 453 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์
bulletการสอบทานภาษี และหมายเหตุ (ภาษี) ประกอบงบการเงิน
bulletภาษีบุคคลธรรมดา
bulletภาษีนิติบุคคล บริษัท หจก
dot
dot
bulletบริการค้นหาเลขผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีในกรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชี
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletแบบฟอร์มบัญชี
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์
bulletแบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มสอบบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90, 91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีและ CPD
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
dot
dot
bulletกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔
bulletคำชี้แจงและกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
dot
bulletAudit-สอบบัญชี
bulletสอบบัญชี – Audit
bulletประเด็นความผิดที่พบจากการตรวจสอบ
dot
dot
bulletซอฟแวร์ก่อสร้างBuilkใช้ฟรี
bulletโปรแกรมบัญชีออนไลน์TR Cloud
bulletโปรแกรมบัญชีmyAccount
dot
dot
bulletรับสมัครพนักงาน-Jobs
dot
dot
bulletYoutube-คนชนะหนี้
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
dot

dot
ยังไม่มีสมาชิกใหม่ในขณะนี้


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


8 รายงาน ที่ผู้รับเหมาก่อสร้าง และ ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ต้องมี

ธุรกิจก่อสร้าง SMEs ต้องดูรายงานอะไรบ้าง? เพื่อการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

บิลค์ขอแนะนำ 8 รายงาน ที่ผู้รับเหมาก่อสร้าง และ ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ต้องมี 

รายงาน ผู้ใช้งานหลัก รายละเอียด – วัตถุประสงค์ – ความถี่ในการใช้งาน
รายงานสรุปการดำเนินงาน ผู้บริหาร แสดงให้เห็นผลการดำเนินงาน (กำไร-ขาดทุน) ในปีนี้ ตั้งแต่ต้นปี จนถึงสิ้นเดือนนั้นๆ ประกอบไปด้วย
– รายรับ รายจ่าย ในเดือนนั้น
– แผนรายรับ แผนรายจ่าย เทียบกับ รายรับจริง รายจ่ายจริง
ทั้งโครงการที่ดำเนินการอยู่ และโครงการที่แล้วเสร็จ
• ใช้ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรายเดือน ในระดับผู้บริหารและหุ้นส่วนกิจการได้
รายงานสรุปข้อมูลโครงการ ผู้บริหาร แสดงต้นทุนโครงการคงเหลือ ณ สิ้นเดือนนั้นๆ
ผู้จัดการโครงการ เปรียบเทียบต้นทุนสะสมตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ กับงบประมาณที่ตั้งไว้
  • เมื่อโครงการแล้วเสร็จ รายงานนี้จะแสดงผล กำไร-ขาดทุน ของโครงการได้
รายงานต้นทุนโครงการ ผู้บริหาร แสดงต้นทุนโครงการแต่ละรหัสต้นทุน เทียบกับงบประมาณ
ผู้จัดการโครงการ เพื่อการติดตามต้นทุนแยกตามประเภท 5 กลุ่ม (ค่าวัสดุ / ค่าแรง / ค่าเครื่องจักร / ค่าจ้างเหมาช่วง / ค่าดำเนินการ) และ 16 หมวดย่อย รวมเป็นรหัสต้นทุน 89 ตัว
  • รายงานนี้ควรดูในการประชุมโครงการทุกครั้ง เพื่อติดตามต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้น หากมีรหัสต้นทุน ที่ต้นทุนเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ หน้างานและผู้จัดการโครงการ จะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นต่อไป
รายงานรายรับโครงการ ผู้บริหาร แสดงรายรับจริง เปรียบเทียบกับ แผนรายรับที่วางไว้ แยกเป็นงวดงาน เงินมัดจำ และประกันผลงาน
ผู้จัดการโครงการ ใช้ติดตามการเบิกเงินงวด และ ยอดคงค้าง ถึงสิ้นเดือนนั้นๆ
ฝ่ายการเงิน • รายงานนี้ควรใช้ในการประชุมโครงการ หรือ การประชุมรายเดือน เพื่อติดตามการเบิกเงินงวด
รายงานจัดซื้อแยกตามผู้ขาย ฝ่ายจัดซื้อ แสดงใบสั่งซื้อ ตามผู้ขายที่ระบุ ในช่วงเวลาที่กำหนด
ฝ่ายการเงิน กรณีซื้อสินค้าจากผู้ขายเป็นเครดิต รายงานนี้สามารถใช้ตรวจสอบยอดเจ้าหนี้ และเตรียมทำจ่ายให้ผู้ขายได้
  • ควรเรียกดูเป็นรายเดือน หรือ ตามรอบจ่ายเงิน
รายงานจัดซื้อแยกตามโครงการ ฝ่ายจัดซื้อ แสดงใบสั่งซื้อ จากโครงการที่ระบุ ในช่วงเวลาที่กำหนด
หน้างาน ใช้ตรวจสอบใบสั่งซื้อที่ออกจากโครงการนี้เท่านั้น ไม่ใช่มูลค่าจัดสรรลงโครงการนี้
สโตร์ กรณีวางระบบสโตร์ ให้มีการซื้อของเข้าโครงการสโตร์ และเบิกไปใช้ โดยการจัดสรรเข้าโครงการต่างๆ รายงานนี้จะแสดงการรับสินค้าเข้าสโตร์ได้
  • ควรเรียกดูเป็นรายเดือน
รายงานจัดสรรแยกตามโครงการ(สำหรับกิจการที่มีใบสั่งซื้อมากกว่า 20 ใบ) ผู้จัดการโครงการ แสดงใบสั่งซื้อที่มีการจัดสรรต้นทุนเข้าโครงการที่ระบุ ในช่วงเวลาที่กำหนด พร้อมแสดงรหัสต้นทุนที่จัดสรรไว้ จัดกลุ่มตามชื่อผู้ขาย
หน้างาน ใช้ตรวจสอบการจัดสรรต้นทุน ที่ลึกกว่ารายงานต้นทุนโครงการ เนื่องจากแยกเป็นใบสั่งซื้อ และผู้ขายได้
  • เรียกดูได้ตามต้องการ
รายละเอียดต้นทุนโครงการ(สำหรับกิจการที่มีใบสั่งซื้อมากกว่า 100 ใบ) ผู้จัดการโครงการ แสดงรายการในใบสั่งซื้อ ที่มีการจัดสรรต้นทุนเข้าโครงการที่ระบุ แยกเป็นรหัสต้นทุน
หน้างาน รายงานนี้นับเป็นรายงานมีความละเอียดมากที่สุดใน BUILK CostControl แสดงมูลค่ารายการ และมูลค่าที่จัดสรรต้นทุนไว้ พร้อมกับลิงค์และสถานะของเอกสาร
  ใช้เจาะลึกรายละเอียดในแต่ละรหัสต้นทุน กรณีต้องการหาสาเหตุว่า ทำไมงบประมาณคงเหลือของรหัสต้นทุนนี้จึงติดลบ รายงานนี้สามารถแสดง รายการที่จัดสรรต้นทุน ที่ผ่านมาได้
  นอกจากนี้ยังใช้ติดตามต้นทุนที่ยังจัดสรรไม่ครบได้ โดยดูจากสถานะเอกสารที่ไม่เป็นสีเขียว
  • เรียกดูได้ตามต้องการ
รายงานควบคุมต้นทุนใน BUILK CostControl สร้างโดยอัตโนมัติ ด้วยการทำงานผ่านขั้นตอนง่ายๆ บันทึกต้นทุน (สร้างใบสั่งซื้อ) – จัดสรรต้นทุน – อนุมัติ และใช้การตรวจทานการบันทึกต้นทุน ในขั้นตอนการจ่ายเงิน ซึ่งมีนโยบายด้านเอกสารเพื่อการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้คุณสามารถติดตามต้นทุนได้ง่ายขึ้น ลดภาระงานเอกสาร และมีรายงานต้นทุนที่ดูได้แบบเรียลไทม์    

ชื่อ นามสกุล :  *
โทรศัพท์ :  *
Email: :  *
บริษัท /หจก. :  *
ทีตั้ง :  *
Software ที่เคยใช้ : ไม่เคยใช้ / Excel
Express
CD organize
Quickbook
Mac5
TRcloud
Easy Acc
Formula
Auto flight
สาเหตุที่เปลี่ยน :  *โปรแกรมก่อสร้างBUILK

โปรแกรมก่อสร้างBUILK
วางแผนโครงการก่อสร้าง เพื่ออะไร?
10 กฎเหล็ก สร้าง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ร้อยล้าน -ภาค2
10 กฎเหล็ก สร้าง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ร้อยล้าน