ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 15 คน
dot
dot

dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


Personal Income Tax

 

person_tax 

            Personal Income Tax (PIT) is a direct tax levied on income of a person. A person means an individual, an ordinary partnership, a non-juristic body of person and an undivided estate. In general, a person liable to PIT has to compute his tax liability, file tax return and pay tax, if any, accordingly on a calendar year basis.

1.Taxable Person
            Taxpayers are classified into “resident” and “non-resident”. “Resident” means any person residing in Thailand for a period or periods aggregating more than 180 days in any tax (calendar) year. A resident of Thailand is liable to pay tax on income from sources in Thailand as well as on the portion of income from foreign sources that is brought into Thailand. A non-resident is, however, subject to tax only on income from sources in Thailand. 


2.TAX BASE

2.1  Assessable Income


            Income chargeable to the PIT is called “assessable income”. The term covers income both in cash and in kind. Therefore, any benefits provided by an employer or other persons, such as a rent-free house or the amount of tax paid by the employer on behalf of the employee, is also treated as assessable income of the employee for the purpose of PIT. Assessable income is divided into 8 categories as follows : 

 1. income from personal services rendered to employers;
 2. income by virtue of jobs, positions or services rendered;
 3. income from goodwill, copyright, franchise, other rights, annuity or income in the nature of yearly payments derived from a will or any other juristic Act or judgment of the Court;
 4. income in the nature of dividends, interest on deposits with banks in Thailand, shares of profits or other benefits from a juristic company, juristic partnership, or mutual fund, payments received as a result of the reduction of capital, a bonus, an increased capital holdings, gains from amalgamation, acquisition or dissolution of juristic companies or partnerships, and gains from transferring of shares or partnership holdings;
 5. income from letting of property and from breaches of contracts, installment sales or hire-purchase contracts;
 6. income from liberal professions;
 7. income from construction and other contracts of work;
 8. income from business, commerce, agriculture, industry, transport or any other activity not specified earlier.

 

2.2 Deductions and Allowances


            Certain deductions and allowances are allowed in the calculation of the taxable income. Taxpayer shall make deductions from assessable income before the allowances are granted. Therefore, taxable income is calculated by :


             TAXABLE INCOME = Assessable Income - deductions - allowances 
 

Deductions allowed for the calculation of PIT

Type of Income Deduction
a. Income from employment 40% but not exceeding 60,000 baht
b. Income received from copyright 40% but not exceeding 60,000 baht
c. Income from letting out of property on hire  
            1) Building and wharves 30%
            2) Agricultural land 20%
            3) All other types of land 15%
            4) Vehicles 30
            5) Any other type of property 10%
d. Income from liberal professions 30% except for the medical profession where 60% is allowed
e. Income derived from contract of work whereby the contractor provides essential materials besides tools actual expense or 70%
f. Income derived from business, commerce, agriculture, industry, transport, or any other activities not specified in a. to e. actual expense or 65% - 85% depending on the types of income


 

Allowances (Exemptions) allowed for the calculation of PIT

Types of Allowances Amount
Personal allowance  
            Single taxpayer 30,000 baht for the taxpayer
            Undivided estate 30,000 baht for the taxpayer’s spouse
            Non-juristic partnership or body of persons 30,000 baht for each partner but not exceeding 60,000 baht in total
Spouse allowance 30,000 baht
Child allowance (child under 25 years of age and studying at educational institution, or a minor, or an adjusted incompetent or quasi-incompetent person) 15,000 baht each
(limited to three children)
Education (additional allowance for child studying in educational institution in Thailand) 2,000 baht each child
Parents allowance 30,000 baht for each of taxpayer’s and spouse’s parents if such parent is above 60 years old and earns less than 30,000 baht
Life insurance premium paid by taxpayer or spouse Amount actually paid but not exceeding 100,000 baht each
Approved provident fund contributions paid by taxpayer or spouse Amount actually paid at the rate not more than 15% of wage, but not exceeding 500,000 baht
Long term equity fund Amount actually paid at the rate not more than 15% of wage, but not exceeding 500,000 baht
Home mortgage interest Amount actually paid but not exceeding 100,000 baht
Social insurance contributions paid by taxpayer or spouse Amount actually paid each
Charitable contributions Amount actually donated but not exceeding 10% of the income after standard deductions and the above allowances


 

2.3 Tax Credit for dividends


            Any taxpayer who domiciles in Thailand and receives dividends from a juristic company or partnership incorporated in Thailand is entitled to a tax credit of 3/7 of the amount of dividends received. In computing assessable income, taxpayer shall gross up his dividends by the amount of the tax credit received. The amount of tax credit is creditable against his tax liability. 

3.Progressive Tax Rates
 

3.1  Progressive Tax Rates


            Personal income tax rates applicable to taxable income are as follows
 

Tax rates of the Personal Income Tax

 

Taxable Income 
(baht)
Tax Rate 
(%)
0-150,000 Exempt
more than 150,000 but less than 300,000 5
more than 300,000 but less than 500,000 10
more than 500,000 but less than 750,000 15
more than 750,000 but less than 1,000,000 20
more than 1,000,000 but less than 2,000,000 25
more than 2,000,000 but less than 4,000,000 30
Over 4,000,000 35

To be implemented for the 2013 and 2014 tax years. 

            In the case where income categories (2) - (8) mentioned in 2.1 are earned more than 60,000 Baht per annum, taxpayer has to calculate the amount of tax by multiplying 0.5% to the assessable income and compare with the amount of tax calculated by progressive tax rates. Taxpayer is liable to pay tax at the amount whichever is greater.
 

3.2 Separate Taxation


            There are several types of income that the taxpayer shall not include or may not choose to include such income to the assessable income in calculating the tax liability. 
 

Income from sale of immovable property


            Taxpayer shall not include income from sales of immovable property acquired by bequest or by way of gift to the assessable income when calculating PIT. However, if the sale is made for a commercial purpose, it is essential that such income must be included as the assessable income and be subject to PIT.

 

Interest


            The following forms of interest income may, at the taxpayer’s selection, be excluded from the computation of PIT provided that a tax of 15 per cent is withheld at source: 


 

 1. interest on bonds or debentures issued by a government organization;
 2. interest on saving deposits in commercial banks if the aggregate amount of interest received is not more than 20,000 baht during a taxable year;
 3. interest on loans paid by a finance company;
 4. interest received from any financial institution organized by a specific law of Thailand for the purpose of lending money to promote agriculture, commerce or industry.


 

Dividends


            Taxpayer who resides in Thailand and receives dividends or shares of profits from a registered company or a mutual fund which tax has been withheld at source at the rate of 10 per cent, may opt to exclude such dividend from the assessable income when calculating PIT. However, in doing so, taxpayer will be unable to claim any refund or credit as mentioned in 2.4. 

4.Withholding Tax
             For certain categories of income, the payer of income has to withhold tax at source, file tax return (Form PIT 1, 2 or 3 as the case may be) and submit the amount of tax withheld to the District Revenue Office. The tax withheld shall then be credited against tax liability of a taxpayer at the time of filing PIT return. The following are the withholding tax rates on some categories of income.
 

Types of income 
(baht)
Withholding tax rate
(baht)
1. Employment income 5 - 37 %
2. Rents and prizes 5 %
3. Ship rental charges 1 %
4. Service and professional fees 3 %
5. Public entertainer remuneration
    -  Thai resident 
    -  non resident
 
5 % 
5 - 37 %
6. Advertising fees 2 %5.Tax Payment
            Taxpayer is liable to file Personal Income Tax return and make a payment to the Revenue Department within the last day of March following the taxable year. Taxpayer, who derives income specified in c, d or f in 2.3 during the first six months of the taxable year is also required to file half - yearly return and make a payment to the Revenue Department within the last day of September of that taxable year. Any withholding tax or half-yearly tax which has been paid to the Revenue Department can be used as a credit against the tax liability at the end of the year.
Individuals & Employess

A taxpayer has the following rights :
English Certificates (PIT)
Tax Clearance Certificate