ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
bulletแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่องCPDผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
bulletตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
bulletตรวจค้นหลักสูตรCPDผู้สอบ
bulletตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
bulletสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
bulletระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
bulletสมัครเข้าทดสอบCPAออนไลน์
กิจกรรมสำนักงานบัญชี
dot
dot
bulletCPAตรวจบริษัท
bulletถาม-ตอบ การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing
bulletผู้ทำบัญชี (e-Accountant)
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชี
bulletเผยแพร่รายชื่อที่อยู่ของผู้ทำบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletระบบคลังข้อมูลบริษัท
bulletขอหนังสือรับรองกรมพัฒฯ
bulletรับงบE-filing
bullete-learningอบรมออนไลน์
dot
dot
bulletแบบฟอร์มทางบัญชี
bulletคู่มือภาษี
bulletRegister-จดทะเบียน
bulletBusiness Guide to Thailand
dot
dot
bulletบริการตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร
bulletความรู้เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร
bulletกฏหมายที่เกี่ยวข้องTA
bulletความรู้ภาษีอากรสำหรับTA
bulletคู่มือการปฏิบัติงานของTA
bulletการอบรม/องค์กรวิชาชีพบัญชีฯ
bulletข่าวสาร/กิจกรรมTA
bulletปฏิทินกำหนดการTA
bulletสถิติการรับงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลการแจ้งรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
bulletยื่นแบบTA
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletประเด็นหน้าที่ทางอากรแสตมป์
bulletการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร
dot
dot
bulletข่าวบัญชี-Accounting
bulletAccounting-รับทำบัญชี
bulletหมายเหตุภาษี ในงบการเงิน
bulletภาษี
bulletThai Tax
dot
dot
bulletSMEs ใต้เงาภาษีไทย
bulletเงินได้พึงประเมิน
bulletการจำหน่ายหนี้สูญทางภาษีอากร
bulletผ่า...กลยุทธ์ภาษี & ธุรกิจ 453 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์
bulletการสอบทานภาษี และหมายเหตุ (ภาษี) ประกอบงบการเงิน
bulletภาษีบุคคลธรรมดา
bulletภาษีนิติบุคคล บริษัท หจก
dot
dot
bulletบริการค้นหาเลขผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีในกรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชี
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletแบบฟอร์มบัญชี
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์
bulletแบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มสอบบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90, 91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีและ CPD
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
dot
dot
bulletกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔
bulletคำชี้แจงและกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
dot
bulletAudit-สอบบัญชี
bulletสอบบัญชี – Audit
bulletประเด็นความผิดที่พบจากการตรวจสอบ
dot
dot
bulletซอฟแวร์ก่อสร้างBuilkใช้ฟรี
bulletโปรแกรมบัญชีออนไลน์TR Cloud
bulletโปรแกรมบัญชีmyAccount
dot
dot
bulletรับสมัครพนักงาน-Jobs
dot
dot
bulletYoutube-คนชนะหนี้
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
dot

dot
ยังไม่มีสมาชิกใหม่ในขณะนี้


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


คำถาม

1. ทำไมราคาค่าบริการของแต่ละสำนักงานถึงแตกต่างกันมาก ควรจะไปใช้บริการจากสำนักงานที่คิดค่าบริการถูกกว่าหรือไม่

ตอบ การจัดทำบัญชี เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดมาก และต้องใช้ความเอาใจใส่สูง เพราะหากเกิดความผิดพลาดแล้ว อาจมีผลต่อการเสียภาษี

 หรือความถูกต้องของงบการเงินที่นำเสนอออกมา บางครั้งการเลือกสำนักงานบัญชี อาจต้องพิจารณาถึงความสามารถของสำนักงานและการ

ให้บริการของสำนักงานมากกว่าการพิจารณาแต่ราคาเพียงอย่างเดียว

2. บริษัท สำนักงานบัญชี เอสเอ็มแอลอดิท จำกัด ให้บริการอะไรบ้าง และครอบคลุมการจัดทำบัญชีทั้งหมดหรือไม่

ตอบ  สำนักงานของเรา ให้บริการตั้งแต่การจัดทำบัญชี ปิดบัญชี ตลอดจนถึงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีรายเดือน เช่น ภงด.1/3/53 ภพ.30 

รวมไปถึงการยื่นแบบประกันสังคม นอกจากนี้ หากเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีซึ่งอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของสำนักงานฯ

ที่ต้องชี้แจงต่อหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมสรรพากร หรือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานฯจะเดินเรื่องให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

3. การรับ ส่ง เอกสาร จะทำอย่างไร สำนักงานจะวางแผนการรับส่งเอกสารอย่างไร

ตอบ การรับ ส่งเอกสาร ระหว่างสำนักงานฯ และลูกค้า จะขึ้นอยู่กับการตกลงกันตั้งแต่เริ่มต้น โดยสำนักงานจะมีพนักงานรับส่งเอกสาร

ที่รับผิดชอบเส้นทางของลูกค้าอยู่แล้ว และจะมีการกำหนดรอบการรับเอกสาร จัดทำบัญชี แจ้งยอดภาษี และรับค่าภาษีและค่าบริการ ตั้งแต่เริ่มแรก

4. เชื่อมั่นได้อย่างไร ว่างบการเงินที่ออกจากสำนักงานบัญชี จะมีความถูกต้อง

ตอบ  บริษัท สำนักงานบัญชี เอสเอ็มแอลอดิท จำกัด มีการจัดระบบการจัดทำบัญชีเป็นทีม และมีหัวหน้าซึ่งมีความชำนาญงานเป็นพิเศษคอยตรวจสอบ

และติดตามการจัดทำบัญชี ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง นอกจากนี้ ยังมีผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต คอยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน

อีกทางหนึ่งด้วย

5.อยากตรวจสอบเลขประจำตัวผุ้เสียภาษีอากรว่าถุกต้องหรือไม่ตรวจสอบอย่างไร

ตอบ  ถ้าเป็นกิจการของเราเอง  ก็ให้ทำหนังสือขอคัดบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรตามพื้นที่ที่กิจการตั้งอยู่ค่ะ  แต่ถ้าเป็นกิจการของผู้อื่น ก็ยากที่จะขอตรวจสอบ

ค่ะ  ปัจจุบันผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีการตรวจสอบผ่านทางอินเตอร์เนต  เหมือนกับการตรวจสอบในเรื่องของใบกำกับภาษีค่ะ