ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
dot

dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


เอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายได้

  11.คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายได้ : คู่มือที่จะบอกว่าเอกสารไหนต้องมีไว้เป็นหลักฐานเพื่ออ้างอิงการเป็นค่าใช้จ่ายของธุรกิจได้

 ebook20160725-02.pdf
manuals

คู่มือใบกำกับภาษี สำหรับธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
คู่มือการหักภาษี ณ ที่จ่าย
จัดทำบัญชีอย่างไร ให้เป็นธรรมกับผู้เสียภาษี
รายจ่ายต้องห้าม
คู่มือหลักประกันเพื่อการประกอบธุรกิจ-การประกัน การชำระหนี้ด้วยทรัพย์
คู่มือหลักประกันเพื่อการประกอบธุรกิจการประกันการชำระหนี้ด้วยบุคคล
คู่มือการเจรจาและร่างสัญญาทางธุรกิจ
คู่มือสัญญาซื้อขายและสัญญากู้ยืมเงินสำหรับผู้ประกอบการ
คู่มือสัญญาสำหรับผู้ประกอบการ
คู่มือภาษีอากรของผู้ประกอบการนิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม
คู่มือภาษีอากรของผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล
คู่มือกฎหมายแรงงานสำหรับผู้ประกอบการ
คู่มือบริษัทจำกัด
คู่มือห้างหุ้นส่วน