ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot
dot

dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


เอกสารประเด็นความเสี่ยงจากการตรวจแนะนำด้านภาษีนิติบุคคล

 เอกสารประเด็นความเสี่ยงจากการตรวจแนะนำด้านภาษีนิติบุคคล แยกตามหมวดบัญชี

ลองศึกษาจากเอกสารแล้วมาเทียบกับงบการเงิน ของบริษัทว่างบของเรามีประเด็นความเสี่ยงแบบตัวอย่างนี้หรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้อง

RiskTax.pdf

สำหรับการปรับรูปแบบการตรวจสอบของสรรพากรโดย
1. วิเคราะห์ข้อมูลก่อน

2. เลือกใช้เครื่องมือ
2.1 แนะนำให้ความรู้ผู้ประกอบการ
2.2 วิเคราะห์และตรวจสอบแบบแสดงรายการ
2.3 ตรวจสอบปฏิบัติการ เช่น เช็คสต๊อก
2.4 ออกหมายเรียกและตรวจสอบ
โดยไม่ต้องเป็นไปตามลำดับ
หากเป็นบุคคลธรรมดา จะมีเพิ่มคือ
2.5 การเตือน
3. วิธีการวิเคราะห์ RBA (Risk Base Audit)เลือกโดยส่วนกลาง 132 เกณฑ์ ในระบบคอม โดยมี factor ผู้ทำบุญชี ผู้สอบบัญชี ด้วย
3.1 ข้อมูลภายใน คือ แบบภาษีต่าง
3.2 ข้อมูลภายนอก เช่น กรมศุล ธปท การไฟฟ้า การประปา
3.3 ข้อมูลในอดีต มีการปรับปรุงหรือไม่
3.4 ข้อมูลสนับสนุนการจัดเก็บภาษี มีการประมาณการ โดยใช้ GDP มาคำนวณอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจในแต่ละภาค แต่ละ sectors และแยกตามจังหวัด มาใช้เป็นฐานในการประเมิน
3.5 ข้อมูลอัตราการเติบโตของภาค ของธุรกิจ โดยแยกแต่ละรายผู้ประกอบการ โดยให้คะแนนความเสี่ยง เช่น รายได้เท่ากันตลอด
3.6 เลือกเกณฑ์ความเสี่ยง เช่น รายที่สอบบัญชีโดย รายที่ทำบัญชีโดย ส่งข้อมูลให้หน่วยงาน นต (หน่วยแนะนำและตรวจสอบ)
มีการวิเคราะห์ว่าจะใช้วิธีการตรวจอย่างไร ซึ่งจะมีข้อมูลในอดีตต่างๆ การตรวจแนะนำที่ผ่านมา มีประเด็นอะไรบ้าง
เริ่มใช้ ต.ค.60
ถ้าผู้ประกอบการเป็นกลุ่มเสี่ยง จะเป็นการตรวจปฏิบัติการ และการออกหมายเรียก จะเช็คสต๊อก
เช่น ยื่นภงด 51(นิติบุคคล)โดยมีรายได้ไม่เป็นไปตามอัตราการเจริญเติบโตของsectors รวมทั้ง แบบ ภ.ง.ด.94 (บุคคลธรรมดา)และไม่จดเป็นนิติบุคคล โดยจ่ายภาษีเท่าเดิมขณะที่อัตราการหักค่าใช้จ่ายลดลง ซึ่งควรจะมีภาษีเพิ่มขึ้น 
อีกกลุ่มคือ คณะบุคคล และหสม. ที่ไม่มีการแบ่งกำไร หรือแบ่ง แต่ไม่รวมเป็นเงินได้ของบุคคล
เครดิตเพจ : วางแผนภาษี
ความรู้กรมสรรพากร

เอกสารสัมมนากรมสรรพากรเรื่อง"ผู้ประกอบการก้าวไกล รู้กฏหมายใหม่
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพ
เอกสารบัญชีที่ยื่นกรมสรรพากรเป็นเอกสารขอกู้เงิน
คู่มือที่ผู้ประกอบการ E-Commerce ต้องอ่าน