ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot
dot

dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


นโยบายการทำธุรกิจ

1.นโยบายการให้บริการ 

      1. บริการของเรา

บริษัท เอสเอ็มแอล ออดิท  จำกัด  ให้บริการจัดทำบัญชี  ภาษี และ วางระบบโปรแกรมบัญชี  รวมทั้งจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ตรวจสอบงานบัญชีและภาษีอากร 

ธุรกิจที่เราสามารถให้บริการ 

การวางระบบบัญชีโปรแกรม flowaccount

การจัดวางเอกสาร อบรม ขึ้นระบบ ตรวจเช็ค จนถึง ส่งเอกสารไปยังผู้สอบบัญชี

การทำบัญชีและวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจนี้ต้องใช้ความรอบรู้และความชำนาญในการเสนอแผนภาษีทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการจัดทำบัญชีที่สอดคล้องกับแผนภาษีที่วางไว้ 

การบันทึกต้นทุน การคำนวณสินค้าคงเหลือ ผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หมายความถึงค่าปรับจำนวนมหาศาล 

ค่าบริการของเราแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

1. ค่าที่ปรึกษาการวางระบบบัญชีโปรแกรม  flowaccount ค่าบริการเริ่มต้น 10,000 บาทต่อครั้ง ต่อ 1 วัน ไม่เกิน 7 ชั่วโมง ถ้าเกินคิดชั่วโมงละ 1,000 บาท กรณี ให้คำปรึกษานอกสถานที่ คิดค่าเดินทางและเสียเวลาเพิ่ม 2,000 บาท

 

กรุณากรอกแบบฟอร์มข้อมูลเพื่อวางระบบโปรแกรมบัญชี

Line  @smlaudit

E-MAIL: sale@smlaudit.com

ATTN:คุณชฎา

 

2. ค่าบริการรับทำบัญชีและภาษีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ เริ่มต้นที่ 8,000 ต่อเดือน

 

3. ธุรกิจรับเหมา / บริการ

รับสร้างบ้าน สร้างถนน สร้างตึก สร้างอาคาร สร้างคอนโด

ตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ สระว่ายน้ำ

งานรับเหมาทุกชนิด รวมทั้งการให้บริการต่างๆ

 

ปัญหาลูกค้าไม่เอาแวท จ่ายค่าแรงงานนอกระบบ หรือไม่เข้าประกันสังคม ต้องแก้ไขอย่างรอบคอบและถูกต้อง

 ค่าบริการของเราแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

          1. ค่าที่ปรึกษาเปิดงาน ฟรี (ถ้าใช้บริการทำบัญชี)

          2. ค่าบริการรับทำบัญชีและภาษี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ เริ่มต้นที่ 3,000 ต่อเดือน

          3. ค่าบริการในการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) คิด 20% ของภาษีที่ได้รับคืน 

 

4.ธุรกิจผลิต / นำเข้า - ส่งออก / ขายในประเทศ

เช่น ผลิตสินค้า นำเข้าสินค้า ซื้อสินค้าในประเทศ จ้างผลิตสินค้า เพื่อการส่งออกหรือเพื่อขายในประเทศทุกชนิด 

เราจะวิเคราะห์อัตรากำไรขั้นต้นเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง รวมถึงวางแผนค่าใช้จ่ายให้บันทึกอย่างครบถ้วนถูกต้อง 

ค่าบริการของเราแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

1. ค่าที่ปรึกษาเปิดงาน ฟรี (ถ้าใช้บริการทำบัญชี)

2. ค่าบริการรับทำบัญชีและภาษี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ เริ่มต้นที่ 3,000 ต่อเดือน

3. ค่าบริการในการขอคืนภาษีซื้อ (ถ้ามี) คิด 20% ของภาษีที่ได้รับคืน

 บริการรับทำบัญชีของเราประกอบด้วย

1.     ยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย

-       ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร

-       จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

-       จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

-       จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

-       จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30)

-       จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

-       จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

-       ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม 

กรณียื่นภาษี 0 เครดิตภาษี ค่าบริการสำหรับการยื่นแบบประจำเดือนคือ 1,000.- บาทต่อเดือน 

2.     ยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย

-       จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

-       จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)

-       จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

ค่าบริการขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายของธุรกิจ และ ปริมาณเอกสาร ความเป็นระเบียบตรวจสอบง่าย 

3.     ปิดบัญชีประจำเดือน ประกอบด้วย

-       ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง

-       ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี

-       บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดบัญชี

 

จ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท

-       จัดทำงบทดลองและงบการเงิน

-       จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

-       จัดทำทะเบียนสินทรัพย์

-       จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น

-       ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี 

ค่าบริการขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายของธุรกิจ และ ปริมาณเอกสาร ความเป็นระเบียบตรวจสอบง่าย 

ธุรกิจที่เราไม่สามารถให้บริการได้

1.ธุรรกิจร้านอาหาร

2.ธุรกิจทัวร์

3.ธุรกิจตัวแทนขนส่ง Shipping และ Freight Forwarder

4.นิติบุคคลอาคารชุดหรือนิติบุคคลบ้านจัดสรร

5.มูลนิธิหรือสมาคม

 

คำแนะนำเบื้องต้นที่ท่านจะได้รับจากเรา 

แฟ้มที่ต้องจัดทำ

แบบฟอร์มที่ต้องจัดทำ

การออกใบกำกับภาษี เมื่อไหร่ อย่างไร

ภาษีซื้อต้องห้ามมีอะไรบ้าง มีวิธีใช้ได้อย่างไร

ต้องทำเอกสารรายจ่ายอย่างไร เพื่อให้สรรพากรยอมรับ

รายจ่ายอะไรบ้าง ที่เป็นรายจ่ายต้องห้าม

ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย และกรอกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร จัดเก็บอย่างไร

วิธีประหยัดภาษี อย่างถูกต้อง

ข้อควรระวังในการดำเนินธุรกิจ

สิ่งที่ควรปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 

2. ขั้นตอนการสั่งซื้อ/  ตกลงรับงาน

    2.1 ลูกค้าต้องจัดเตรียมเอกสาร  นัดวัน พบเจ้าหน้าที่ของบริษัท เอสเอ็มแอล ออดิท จำกัด ในระหว่างเวลา 8.30- 16.00 น.

เอกสารประกอบด้วย  หนังสือรับรองบริษัทลูกค้า  ทะเบียนผู้ถือหุ้น  รายงานประชุมต่างๆ  

เอกสารทางภาษี  ได้แก่ ภพ 30 ภงด  1  ภงด 3 ภงด 53  พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน

เอกสารทางประกันสังคม   รายงานประกันสังคม ทะเบียนพนักงาน พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน

ทะเบียนสินทรัพย์   สมุดบัญชี ธนาคาร  Statement  สัญญาเช่าซื้อรถยนต์  เครื่องจักรต่างๆ

 

กรุณากรอกแบบฟอร์มข้อมูลเพื่อวางระบบโปรแกรมบัญชี

และ FAX 02-349-4341  หรือ Tel 02-349-4340

E-MAIL: sale@smlaudit.com

ATTN: หัวหน้าบัญชี 

3. ราคาค่าบริการ

ราคาของค่าบริการ แสดงในรายละเอียดแต่ละชนิด เป็นราคาสินค้าไม่ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7% 

4.  การชำระเงิน

ชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร กสิกรไทย ในนาม บริษัท เอสเอ็มแอล ออดิท จำกัด

สาขา กม.15ศรีนครินทร์  หมายเลขบัญชี  352-244-5257

กรณีชำระเงินผ่านธนาคาร แจ้งชำระเงินโดยส่งสำเนาการชำระเงินมาที่   โทรสาร 02-3494341  หรือ 

อีเมล์  sale@smlaudit.com

 

5.    การส่งมอบเอกสาร 

5.1 ลูกค้าส่งมอบเอกสารให้ เจ้าพนักงานของบริษัท ฯ ที่ สำนักงานบัญชี

5.2 เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ณ สำนักงานท่าน มีค่าบริการเพิ่มตามระยะทาง

    ศึกษารายละเอียดการส่งมอบเพิ่มเติมในนโยบายการส่งมอบเอกสาร  

6.  การรับประกันสินค้า

บริษัท ไม่มีการรับประกันบริการ

 

2.นโยบายการชำระเงิน  

1.   ท่านสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ดังนี้ 

1. โอนผ่านธนาคาร   - กสิกรไทย  352-244-5257 ในนามบริษัท เอสเอ็มแอล ออดิท จำกัด สาขา กม.15 ศรีนครินทร์ 

- กรณีโอนธนาคารเดียวกันไม่มีค่าธรรมเนียม

- กรณีโอนต่างธนาคาร หรือต่างจังหวัด    ค่าธรรมเนียม 25 บาทกรณีโอนไม่เกิน 30,000 บาท

ค่าธรรมเนียม 35 บาท กรณีโอนมากกว่า 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ไม่จำกัด

**ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน** 

2.  การออกใบเสร็จรับเงิน  เมือลูกค้าทำการโอน กรุณาส่งอีเมล์ มายัง  Sale@smlaudit.com หรือ

แฟกซ์ 02 349 43 41 หรือ Line ID smlaudit  ทางเราจะจัดทำใบเสร็จรับเงินส่งให้ท่านทางอีเมล์  ส่วนเอกสารใบเสร็จตัวจริง

 

จะจัดส่งทางจดหมายลงทะเบียนภายใน 3 วัน นับจากวันที่ท่าน ยืนยันยอดการจ่ายเงิน 

3. นโยบายการรับมอบเอกสารและ ส่งมอบเอกสาร    

1.   การรับเอกสารกับลูกค้า

1.1          ลูกค้ามาส่งเอกสาร ที่บริษัท เอสเอ็มแอล ออดิท จำกัด ด้วยตัวท่านเอง             

1.2          บริษัท จัดพนักงานรับเอกสารไปรับเอกสารที่  บริษัท ลูกค้า 

2.   การรับเอกสารกับลูกค้า  ลูกค้าต้องนับเอกสาร ที่ส่งมอบให้สำนักงานบัญชี  พร้อมจัดทำรายงาน เพื่อส่งมอบให้ สำนักงานบัญชี  ตามแบบฟอร์มการส่งเอกสาร 

3.   การรับเอกสารกับลูกค้า  พนักงานบริษัทฯ จะทำการนับเอกสาร และ ลงลายมือชื่อรับเอกสาร  เพื่อนำมาบันทึกบัญชี และ คำนวนภาษี  พร้อมทั้ง จัดเรียงเอกสารใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย กระทบยอดกับ สมุดบัญชีธนาคาร และ Statement   ลงบัญชี เดบิต  เครดิต  เพื่อ โพสรายการเข้า บัญชี แยกประเภท

 

4.นโยบายการคืน-เปลี่ยนสินค้าและบริการ 

บริษัท ไม่มีนโยบายเปลี่ยนคืนสินค้า / บริการ

 

5.นโยบายการคืนเงิน 

  กรณีลูกค้าขอคืนเงิน หรือยกเลิกการทำบัญชี ต้องแจ้งไม่น้อยกว่า 2 เดือน ลูกค้าสามารถขอคืนเงินได้โดยดำเนินการดังนี้ 

1     แจ้งขอคืนเงิน โดยแนบหลักฐานการชำระเงิน  หรือใบเสร็จรับเงิน ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่าค่าบริการให้ 50% ของค่าบริการ ส่วนค่าภาษี ค่าปรับ เงินเพิ่ม  เงินจ่ายราชการ  ทางบริษัทไม่สามารถคืนได้ กรณีลูกค้าขอยกเลิกล่วงหน้า น้อยกว่า 1 เดือน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่าบริการ 

2   ภายหลังตรวจสอบเอกสารลูกค้า  จะการคืนเงินให้กับลูกค้าดังนี้  

วิธีการชำระเงิน

ช่องทางการคืนเงิน  โอนเข้าบัญชี  ในนามลูกค้า เท่านั้น

ระยะเวลาดำเนินการ  5   วันทำการ

 ** กรณี โอนเข้าบัญชี  ลูกค้าต้องสำเนาหน้าบัญชีแนบพร้อมหลักฐานการชำระเงิน หรือใบเสร็จรับเงิน** 

6.นโยบายความเป็นส่วนตัว 

1.   ทางร้านจะมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการพัฒนาดังนี้

1.1    เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลของสมาชิกเว็บไซต์ ที่เข้ามาใช้บริการ โดยใช้ระบบ Cookie  โดยจะเก็บข้อมูลของลูกค้าดังนี้ 

-       หมายเลข IP คอมพิวเตอร์

-       ชนิด Browser

-       ข้อมูลการเยี่ยมชม และการสั่งซื้อสินค้า

 

1.2   เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  โดยใช้ซอฟต์แวร์เก็บข้อมูลเพื่อไปปรับปรุงเว็บไซต์ดังนี้ 

-       วัน เวลา ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

-       การเข้าดูหน้าเว็บ

-       ระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม

-       ประเภทของการสืบค้น

-       ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต 

1.3     ข้อมูลในข้อ (1.1 และ 1.2)  จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับภายในบริษัท และจะไม่ขายหรือส่งมอบไปบุคคลอื่น

 

2.   การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูลผู้ซื้อ 

2.1  กรณีสมาชิกเว็บไซต์ต้องการแก้ไข หรือ ลบข้อมูลในระบบของบริษัท  สามารถทำได้โดยเข้าสู่เว็บไซต์ 

www.smlaudit.com/contact  หรือ ติดต่อมายัง   หมายเลข 02-349-4340 

2.2 กรณีที่ผู้ซื้อยกเลิก Account  ผู้ขายจะจัดข้อมูลของผู้ซื้ออยู่ในสถานะไม่ทำงาน (Deactivate) อย่างไรก็ตามข้อมูลของผู้ซื้อยังคงเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลของผู้ขายเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาข้อพิพาทขัดแย้งภายหลัง

 

3.   นโยบายการใช้ Cookies 

        บริษัท ใช้เทคโนโลยี  Cookie ในการเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และตรวจสอบความถูกต้องของตัวตนผู้ใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานสามารถปฏิเสธการรับ Cookies  ได้แต่อาจส่งผลให้บริษัท ไม่สามารถให้บริการข้อมูลท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  

4.   การเปิดเผยข้อมูลผู้ซื้อ

           4.1 บริษัทอาจให้ข้อมูลผู้ซื้อแก่บุคคลที่สามเพื่อดำเนินการส่งมอบสินค้า หรือพัฒนาระบบ  โดยจะให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเท่านั้นและจะทำข้อตกลงในการรักษาความลับกับบุคคลที่สาม 

           4.2  บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลผู้ซื้อไปยังบุคคลที่สามในกรณีที่มีการร้องข้อตามกฎหมาย 

5.   การส่งจดหมายข่าว หรือข้อความประชาสัมพันธ์

         ทางบริษัทฯ จะส่งข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ และโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้กับลูกค้าในอีเมล์ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้ กรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารสามารถแจ้งปฏิเสธการรับข้อมูลข่าวสารได้  โดยแจ้งความประสงค์ไปที่ อีเมล์ support@smlaudit.com   ทางบริษัทจะดำเนินการยกเลิกภายใน 7  วัน

 6.   นโยบายความเป็นส่วนตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลง  กรณีมีการเปลี่ยนแปลง  ผู้ดูแลเว็บไซต์จะแจ้งให้ทราบหน้าเว็บไซต์

 7.   หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  สามารถติดต่อได้ที่

            7.1  ที่อยู่ บริษัท  เอสเอ็มแอล ออดิท จำกัด  59/294 หมู่ที่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

            7.2  หมายเลขโทรศัพท์  02-349-4340

            7.3  หมายเลขโทรสาร  02-349-4341

            7.4   อีเมล์  support@smlaudit.com

 8.นโยบายการให้บริการหลังการขาย 

        1. การติดต่อลูกค้าหากลูกค้ามีความประสงค์ ขอข้อมูล หรือมีคำแนะนำ กับทางร้านสามารถติดต่อได้ที่

           -   Support  โทรศัพท์  02-108-7275  Email: support@smlaudit.com

          2. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

                          เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า คำร้องเรียนที่แจ้งผ่านมาทางร้าน จะได้รับการวิเคราะห์  ดำเนินการแก้ไข และปกปิดเป็นความลับ ทางร้านมีขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียนดังนี้

              2.1    ท่านสามารถร้องเรียนมายังร้านค้าผ่านช่องทางดังนี้

                                      ช่องทางที่ 1  ส่งจดหมายทาง email support@smlaudit.com

                                       ช่องทางที่  2  แจ้งคำร้องเรียนทางโทรศัพท์ 02-108-7275  หรือ   โทรสาร 02-349-4341

              2.2   ระบุปัญหาที่ต้องการร้องเรียนอย่างชัดเจน  และรายละเอียดผู้แจ้งร้องเรียนเพื่อการติดต่อกลับจากทางบริษัท

             2.3   คำร้องเรียนของท่านจะได้รับการรักษาไว้เป็นความลับ

             2.4   คำร้องเรียนได้รับการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และแก้ไข  ทางร้านจะแจ้งผลการดำเนินการกับข้อร้องเรียนให้ท่านทราบภายใน 7 วันทำการ

 นโยบายรักษาความลับของข้อมูล

               www.smlaudit.com  ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

 

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

                        ทางเว็บไซต์ www.smlaudit.com  จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์และการโทรศัพท์เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง

หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะ เป็นเรื่องสินค้าหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า "ติดต่อเรา" หรือการอีเมล์หรือโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์ ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 1 วัน

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.smlaudit.com  ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.smlaudit.com  ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสาร

 

จากบริษัทฯ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมล์มาที่ support@smlaudit.com

                เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ อาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล [1) วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ 3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม 4) ประเภทของการสืบค้น 5) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ 6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ]

               www.smlaudit.com  อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น บริษัทฯ google analytics ในการเก็บข้อมูลคนเข้าใช้งานเว็บไซต์

 

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

                         ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของ เว็บไซต์ www.smlaudit.com  จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง

 

หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร

·       ชื่อ-นามสกุล

·       ที่อยู่

·       Email เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร

 

                       ให้กับเว็บไซต์บริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับตามพระราชบัญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูล เกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ จะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัทฯ และท่านยังคงมีการติอต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่ง e-mail มายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บเนื้อหาใน e-mail ที่อยู่ของ e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่าง

                   ลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ www.smlaudit.com  จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์บริษัทฯ ในการดำเนินการ หรือ

2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จ ลุล่วงลง หรือ

3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ

เช่น เว็บไซต์ www.smlaudit.com  อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ ตามคำสั่งศาล หรือ ตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการณ์นี้ทางเว็บไซต์ www.smlaudit.com  และ จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ

 

        เว็บไซต์ www.smlaudit.com  และ อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของบริษัทฯ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัทฯ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัทฯ นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.smlaudit.com  ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.smlaudit.com  ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัทฯ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล  เว็บไซต์ www.smlaudit.com  จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ การรักษาความถูกต้องของข้อมูล เว็บไซต์ www.smlaudit.com  มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้ ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด โดยล๊อคอินเข้าประวัติส่วนบุคคลเพื่อทำการแก้ไขด้วยตนเอง หรือส่ง  อี-เมลแจ้งที่  support@smlaudit.com

 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

เว็บไซต์ www.smlaudit.com  มีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งในส่วนทางด้านเทคนิค Programming และการตรวจสอบยืนยันจากอีเมล์ที่ใช้สมัคร