ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot
dot

dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


หลักสูตรใหม่ FCTA/CAT คุณวุฒิด้านการบัญชีมาตรฐานสากล เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 article

  แนะนำ หลักสูตรใหม่

1. The Foundation Certificate in Technical Accounting (FCTA)

2. The Certified Accounting Technician (CAT)

 

        ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับThe Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชี  และผู้ช่วยผู้ทำบัญชีโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณภาพในมาตรฐานสากล และยังเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานด้วย  หากคุณมีเป้าหมายที่จะแสวงหาความก้าวหน้าในอาชีพทางด้านบัญชี การเงิน หรือการบริหารจัดการคุณวุฒิดังกล่าวจะนำคุณสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ   

Download รายละเอียดของหลักสูตร FCTA/CAT<< Click

Download รายละเอียดของข้อสอบแต่ละชุด << Click
Download ขั้นตอนการสมัครสอบหลักสูตร FCTA/CAT
  << Click 

Download ตัวอย่างการกรอกใบสมัครหลักสูตร FCTA/CAT<< Click http://www.fap.or.th/fap/sites/default/files/New_0.gif

 

แบบสอบถาม<< Click สำหรับท่านที่สนใจและต้องการรับข่าวสารของหลักสูตรนี้ จากสภาวิชาชีพบัญชีฯ กรุณากรอกแบบสอบถามค่ะ
คำแนะนำหลักสูตรจาก 
                คุณบุญเลิศ กมลชนกกุล
, CPA (Thailand), ACCA, MAAT ผู้เคยผ่านทั้งหลักสูตรChartered Certified Accountants และ Accounting Technicians

                "เนื้อหาในหลักสูตร FCTA และ CAT เป็นเรื่องพื้นฐานที่มุ่งเน้นเชิงปฏิบัติในงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี และสามารถช่วยให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยพัฒนามาตรฐานความรู้ด้านบัญชีและยกระดับคุณภาพนักบัญชีของไทยให้เป็นสากลพร้อมที่จะสามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศ สำหรับผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีมาก่อน อาจจะใช้หลักสูตร FCTA และ CAT สมัครเข้าร่วมหลักสูตร ACCA เพราะจะได้รับการยกเว้นการสอบในบางวิชาของหลักสูตร ACCA แทนที่จะเข้าร่วมหลักสูตร ACCA โดยตรง เพราะหากไม่สำเร็จหลักสูตร ACCA อย่างน้อยผู้เข้าร่วมหลักสูตร FCTA และ CAT ยังได้รับวุฒิบัตรรับรองการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว"  >>อ่านต่อ <<

 


ท่านใดสนใจต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ฝ่ายต่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

โทรศัพท์ : 0-2685-2570

 

E-mail : fa@fap.or.th
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภงด 2 และ ภงด 2 ก กรมสรรพากรไม่ให้เขียนแบบยื่นแล้ว ต้องยื่นด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ เท่านั้น
ยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
“สรรพากร” ยันซื้อทองไม่ต้องจ่ายแวต เพราะมีการซื้อขายกันตลอดเวลาไม่เหมือนสินค้าอื่น
ทองคำกับ VAT
อบรมcpd-100บาท
108คำถามยื่นงบการเงินออนไลน์
คู่มือการเป็นนิติบุคคล "สิ่งที่ต้องรู้ & ทำ เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2558
ทำความเข้าใจ การนำเสนองบประมาณการเงิน ในเชิงปฏิบัติ article
การอบรม article
เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2553 (แก้ไขเพิ่มเติม) article
ข่าวมาตรฐานการบัญชี article
ร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีฯ กับตลาดหลักทรัพย์ฯ article
ปฏิทินกิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2552 article
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขัน “การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ครั้งที่ 2” article
ข่าวสำคัญเร่งด่วน ถึงผู้ทำบัญชี จากคณะกรรมการด้านการทำบัญชี