ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
bulletแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่องCPDผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
bulletตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
bulletตรวจค้นหลักสูตรCPDผู้สอบ
bulletตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
bulletสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
bulletระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
bulletสมัครเข้าทดสอบCPAออนไลน์
กิจกรรมสำนักงานบัญชี
dot
dot
bulletCPAตรวจบริษัท
bulletถาม-ตอบ การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing
bulletผู้ทำบัญชี (e-Accountant)
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชี
bulletเผยแพร่รายชื่อที่อยู่ของผู้ทำบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletระบบคลังข้อมูลบริษัท
bulletขอหนังสือรับรองกรมพัฒฯ
bulletรับงบE-filing
bullete-learningอบรมออนไลน์
dot
dot
bulletแบบฟอร์มทางบัญชี
bulletคู่มือภาษี
bulletRegister-จดทะเบียน
bulletBusiness Guide to Thailand
dot
dot
bulletบริการตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร
bulletความรู้เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร
bulletกฏหมายที่เกี่ยวข้องTA
bulletความรู้ภาษีอากรสำหรับTA
bulletคู่มือการปฏิบัติงานของTA
bulletการอบรม/องค์กรวิชาชีพบัญชีฯ
bulletข่าวสาร/กิจกรรมTA
bulletปฏิทินกำหนดการTA
bulletสถิติการรับงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลการแจ้งรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
bulletยื่นแบบTA
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletประเด็นหน้าที่ทางอากรแสตมป์
bulletการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร
dot
dot
bulletข่าวบัญชี-Accounting
bulletAccounting-รับทำบัญชี
bulletหมายเหตุภาษี ในงบการเงิน
bulletภาษี
bulletThai Tax
dot
dot
bulletSMEs ใต้เงาภาษีไทย
bulletเงินได้พึงประเมิน
bulletการจำหน่ายหนี้สูญทางภาษีอากร
bulletผ่า...กลยุทธ์ภาษี & ธุรกิจ 453 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์
bulletการสอบทานภาษี และหมายเหตุ (ภาษี) ประกอบงบการเงิน
bulletภาษีบุคคลธรรมดา
bulletภาษีนิติบุคคล บริษัท หจก
dot
dot
bulletบริการค้นหาเลขผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีในกรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชี
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletแบบฟอร์มบัญชี
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์
bulletแบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มสอบบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90, 91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีและ CPD
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
dot
dot
bulletกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔
bulletคำชี้แจงและกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
dot
bulletAudit-สอบบัญชี
bulletสอบบัญชี – Audit
bulletประเด็นความผิดที่พบจากการตรวจสอบ
dot
dot
bulletซอฟแวร์ก่อสร้างBuilkใช้ฟรี
bulletโปรแกรมบัญชีออนไลน์TR Cloud
bulletโปรแกรมบัญชีmyAccount
dot
dot
bulletรับสมัครพนักงาน-Jobs
dot
dot
bulletYoutube-คนชนะหนี้
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot
dot

dot
ยังไม่มีสมาชิกใหม่ในขณะนี้


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


การสอบทานภาษี และหมายเหตุ (ภาษี) ประกอบงบการเงิน

 การสอบทานภาษี และหมายเหตุ (ภาษี) ประกอบงบการเงิน (1)

ฤดูปิดงบการเงิน และเตรียมการยื่นแบบแสดงรายการภาษี (ภ.ง.ด.50) ของบริษัทห้างร้านได้เริ่มลั่นกลองรบอีกครั้งหนึ่งแล้ว!
 
หลายๆ บริษัทเริ่มบ่นงึมงำ เพราะเศรษฐกิจการค้าเริ่มแผ่วตั้งแต่กลางปี 2549 ด้วยปัจจัยการเมือง (ในประเทศ) และปัจจัยเศรษฐกิจโลกอันเนื่องจากราคาน้ำมัน การก่อการร้ายสากล และปัญหาเศรษฐกิจของอเมริกา พอมาถึงช่วงปลายปี 2549 ต่อต้นปี 2550 ก็โดนแจ๊คพอตเรื่องการกันสำรองเงินเหรียญ 30% (capital control) และปัญหา norminee ถล่มความเชื่อมั่นให้แกว่งไกวเข้าไปอีก…ก็เลยเหนื่อยกันถ้วนหน้า
แฮ่ๆ…พอเอ่ยคำว่า “ฤดูชำระภาษีมาอีกครั้งแล้วจ้า!” ก็ต้องสะดุ้ง (แรงๆ) อีกครั้ง…แต่ถ้า ‘เถ้าแก่’ น้อยใหญ่ ให้ความสนใจและใส่ใจกับเรื่อง Tax Audit & Review กับ Tax Notes from Tax Expert (หมายเหตุ (ภาษี) ประกอบงบการเงิน) ซึ่งเป็นเพลงดาบที่ผู้เขียนเพิ่งคิดค้นขึ้นมา…รับรองว่า “เซ็งลี้ฮ้อ & ประหยัดภาษี” ได้แน่นอนครับ!
1. การสอบทานภาษี ก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
การสอบทานและตรวจสอบความถูกต้องก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 (TAX REVIEW & AUDIT) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่งของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั้งหลาย ด้วยเหตุผลหลายประการ อาทิเช่น
(1) เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้คำนวณกำไรสุทธิทางภาษี (Taxable Profit) ถูกต้องตรงกับหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรกำหนด (กฎหมายภาษีของไทย มีกฎหมายลูกและระเบียบกฎเกณฑ์ปฏิบัติต่างๆ มากมาย รวมทั้งแนวคิดกว่าครึ่งหนึ่ง (Concept) ที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์ทางบัญชีการเงิน (GAAP) จึงมักทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการยื่นแบบซึ่งต้องถูกประเมินภาษีเพิ่มเติม พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มอยู่เนืองๆ) อาทิเช่น
(2) TAX REVIEW & AUDIT เป็นการตรวจแบบเจาะลึก ทำให้ทราบถึงจุดอ่อนและข้อบกพร่องในวิธีปฏิบัติทางภาษีอากรของบริษัท ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนภาษีที่ถูกต้อง (ประหยัดภาษี) และมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น กรณีบริษัทผู้ค้าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมักแยกสัญญาออกเป็น 2 ฉบับ คือ สัญญาขายที่ดิน (เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ) + สัญญาว่าจ้างรับปลูกสร้างบ้าน (VAT Operation ซึ่งมีสิทธิขอคืนภาษีซื้อจากค่าวัสดุและค่าจ้าง ฯลฯ) ซึ่งกรมสรรพากรมักจะถือเป็นนิติกรรมอำพรางเพราะเจตนาที่แท้จริงของผู้ซื้อคือต้องการซื้อบ้านพร้อมที่ดิน
ทางออกของกรณีปัญหาก็คือบริษัทผู้ค้าอสังหาริมทรัพย์จะต้องพิจารณาวางแผนภาษีใหม่โดยอาจเลือกนำรายรับจากการขายบ้านพร้อมที่ดินทั้งจำนวนมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรา 3.3% หรืออาจพิจารณา แยกเป็น 2 บริษัท (ค้าอสังหาริมทรัพย์/รับจ้างสร้างบ้าน) เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกหมายเรียกตรวจสอบภาษี ฯลฯ
(3) ในกระบวนการของ TAX REVIEW & AUDIT จะทำให้ทราบถึงประเด็นภาษี (tax issues) ต่างๆ ทั้งในรูปของประเด็นหลัก (major issues) เช่น ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ของบริษัทถือเป็นธุรกรรม VAT หรือ NON - VAT ฯลฯ และประเด็นปลีกย่อย (transaction issues) เช่น รายการส่งเสริมการขาย (promotion campaign) ของบริษัทมีภาระภาษีหรือยกเว้นภาษีอะไรบ้าง เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถวางแผน/จัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ (supporting documents) ให้สมบูรณ์/ครบถ้วน/ถูกต้อง ก่อนที่จะถูกเจ้าพนักงานออกหมายเรียก
(4) กรณี ขอคืนภาษี การตรวจสอบความถูกต้องของระบบบัญชีภาษีอากร/ระบบเอกสาร/สัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ จะทำให้เกิดความมั่นใจว่ามีโอกาสจะถูกประเมินภาษีเพิ่มหรือได้คืนภาษีมากน้อยเพียงใด เพราะกรณี ดังกล่าว มักถูกเจ้าพนักงานทำการตรวจสอบอย่างเข้มข้นกว่าปกติ จึงมักมีความเสี่ยงสูง (high tax exposure)
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้รับเชิญไปบรรยายในงานสัมมนาพิเศษแก่ผู้บริหารของบริษัทยักษ์ใหญ่ รายหนึ่ง ซึ่งมีบริษัทในเครือถึง 20 บริษัท ในหัวข้อ ‘TAX REVIEW / AUDIT & PLANNING’ ทำให้ได้ทราบข้อเท็จจริงว่ากลุ่มบริษัทเหล่านี้ ได้ฝากความหวังเรื่อง ภาษีอากร ไว้ในมือของ ผู้สอบบัญชี (CPA หรือ Accounting Auditor) โดยสำคัญผิดว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ Auditor (CPA) และเข้าใจผิดว่า CPA ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษีอากรด้วย!
ผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยนำแบบ ภ.ง.ด.50 ที่บริษัทยื่นไว้ในปีก่อนๆ มาทดลองสุ่มตรวจเป็นกรณีศึกษา พบว่ากว่าครึ่งหนึ่งมีข้อผิดพลาดต่างๆ อย่างน่าตกใจ ซึ่งมีทั้งประเด็นความผิดพลาดทั้งในแง่ข้อกฎหมาย การใช้ชื่อบัญชีที่สับสน ซึ่งจะมีผลต่อการเสียภาษีที่แตกต่างกัน (เช่น ค่ารับรอง / หรือรายจ่ายส่วนตัว / หรือค่าส่งเสริมการขาย) เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน / ไม่ครอบคลุม เสียภาษีผิดประเภท ไม่รู้ว่าต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เกินอัตราหรือหักทั้งๆ ที่กฎหมายมิได้กำหนด คำนวณฐานภาษีผิดพลาดเป็นต้น…อามิตพุทธ!
บทความมินิซีรีส์ชุดนี้ จะนำเสนอแนวทางของ TAX REVIEW & AUDIT ที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปิดงบการเงิน + ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ที่มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง (tax exposure) ลงมาได้ตามสมควร!
2. แนวทางในการสอบทาน/ตรวจสอบภาษี
TAX REVIEW / AUDIT PROCESS มีลำดับขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
(1) ศึกษา Nature ของธุรกิจ โดยพิจารณาจากระบบบัญชีและเอกสาร, Company Profile, และข้อมูลจากบุคลากรสำคัญ อาทิเช่น กรรมการผู้จัดการ, Controller, หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นต้น
(2) ศึกษาระบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อันได้แก่ ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติศุลกากร และกฎหมายอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมาย BOI / การนิคมอุตสาหกรรม / EPZ เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจถึงภาระภาษีต่างๆ อันพึงมีหรือพึงต้องชำระ
(3) วางแนวทางการตรวจสอบ / สอบทานภาษี (Tax Audit Guidelines) จะแตกต่างจากแนวการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีทั่วไป ทั้งในแง่รูปแบบ มุมมองและเนื้อหาสาระ ตัวอย่างเช่น
๐ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณกำไรสุทธิ (Taxable Profit) ตามมาตรา 65 อาทิเช่น เกณฑ์การคำนวณรายรับ การขายผ่อนชำระและเช่าซื้อ การรับรู้รายได้ของธุรกิจบริการ เป็นต้น
ตรวจสอบเงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ (1) - (14) อาทิเช่น การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (พ.ร.ฎ.#145) การคำนวณหนี้สูญหนี้เสีย (กฎกระทรวง #186) การปฏิบัติเกี่ยวกับ Promotion Campaign ต่างๆ และสินค้าคงเหลือ ฯลฯ
ตรวจสอบด้านรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (1) - (20) แห่งประมวลรัษฎากร เช่น เงินบริจาคสาธารณกุศล, ค่ารับรอง, รายจ่ายที่ไม่มีบิล, รายจ่ายที่เกิดในต่างประเทศ, Reimburesement Costs ฯลฯ
๐ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อาทิเช่น การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 กรณีการจ่ายค่าบริการ ค่าส่งเสริมการขาย ค่าจ้างทำของ ค่าลิขสิทธิ์ (มาตรา 70) ซึ่งจะเกี่ยวโยงถึง อนุสัญญาภาษีซ้อน ซึ่งมักพบข้อผิดพลาดอยู่เสมอๆ
๐ ภาษีมูลค่าเพิ่ม อาทิเช่น ตรวจสอบความถูกต้องของการออกใบกำกับภาษี ภาษีขาย ภาษีซื้อ การจัดทำรายงานภาษีขาย / รายงานภาษีซื้อ / รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (Stock Books) ซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและมีโอกาสผิดพลาดสูง การออกใบลดหนี้ (Credit Note) และใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) ความถูกต้องของการคำนวณภาษี และการยื่นแบบ / กรอกแบบ ภ.พ.30 ฯลฯ
๐ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อาทิเช่น กรณีมีรายได้ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือ เงินกู้ยืมพนักงาน หรือกรณีตีโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อชำระหนี้ กรณีใดต้องเสีย / ไม่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น
๐ การจัดทำกระดาษทำการและเอกสารประกอบรายการทางภาษีอากร (Working Sheets and Related Supporting Documents) ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป กับ Requirement ในการตรวจสอบภาษีของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
(4) สรุปผลการตรวจสอบ/สอบทาน เพื่อให้ผู้บริหารของกิจการทราบเพื่อแก้ไขปัญหา และวางแผนการเสียภาษีที่ถูกต้อง/ หรือให้เกิดการประหยัดภาษี (การวางแผนภาษี) ต่อไป
จากประสบการณ์ของผู้เขียน พบว่าไม่มีบริษัทใดที่สามารถยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี โดยไม่มีข้อผิดพลาด ไม่ว่าองค์กรนั้นๆ จะมีขนาดใหญ่เพียงใด สาเหตุคงเกิดจากการไม่เข้าใจในแนวคิด (Concept) และข้อกฎหมายภาษี ซึ่งอาจเกิดจากการไม่มีเวลาติดตามข้อมูลข่าวสารจึงไม่ทราบถึงแนวทางปฏิบัติของกรมสรรพากร ทำให้แบบภาษีที่ยื่นไว้ของบริษัทต่างๆ ต้องถูกหยิบยกขึ้นมาวิเคราะห์และออกหมายเรียก และถูกประเมินภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มอยู่เนืองๆ ซึ่งแท้จริงแล้วปัญหาดังกล่าวสามารถวางแผนป้องกันและแก้ไขได้ล่วงหน้า
โดยขบวนการของ TAX REVIEW & AUDIT ซึ่งอาจทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงปิดงบ / ช่วงก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50, ภ.พ.30, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54 / หรือกรณียื่นคำร้องขอคืนภาษี / หรือกรณีต้องการวางระบบภาษีหรือวางแผนภาษี เป็นต้น
โค๊ด "ไม่มีบริษัทใดที่สามารถยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี โดยไม่มีข้อผิดพลาด ไม่ว่าองค์กรนั้นๆ จะมีขนาดใหญ่เพียงใด"
เรื่อง : อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์
 
 
ที่มา  http://www.nationejobs.com/content/legal/taxclinic


การสอบทานภาษี และหมายเหตุ (ภาษี) ประกอบงบการเงิน (จบ)
การสอบทานภาษี และหมายเหตุ (ภาษี) ประกอบงบการเงิน (3)
การสอบทานภาษี และหมายเหตุ (ภาษี) ประกอบงบการเงิน (1)
การสอบทานภาษี และหมายเหตุ (ภาษี) ประกอบงบการเงิน (2)
หน้า 1/1
1
[Go to top]