ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot
dot

dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


กฎหมายทำธุรกิจ

 กฎหมายทำธุรกิจ

ก่อนจะทำธุรกิจ นักธุรกิจควรทราบ กฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ ก่อน ทั้งให้เรื่องการจัดตั้ง

และการร่วมหุ้นส่วน เพื่อจะไม่ได้เสียใจทีหลัง

พระราชบัญญัติกำหนดความผิดของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และ มูลนิธิ พ.ศ.2499 มาตรา 42 (2)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ประมวลกฎหมายอาญาคู่มือวิธีบริหารบริษัทคู่มือวิธีบริหารบริษัท

 “ถ้าเฮียทำเช่นนั้น เฮียคิดว่าเฮียจะไม่ทิ้งหลักฐานใดๆ ไว้เลยหรือ อย่างลูกค้าที่ซื้อนอกระบบภาษีมูลค่าเพิ่มกับเฮีย มันจะไม่ไปปูดข่าวกับไอ้พวกนั้น ว่าเฮียขายแล้วไม่เอาเงินเข้าบริษัทหรอกหรือ”

ไม่หรอกสติ ผมขายให้กับลูกค้าที่นราธิวาส ยังไงพวกมันไม่มีสิทธิรู้แน่นอน ผมว่าผมเก็บความลับได้ เฮียสมหวังพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเหมือนกับจะต้องการคำตอบว่า ก็ได้เฮีย แต่การณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น สติตอบกลับไปว่า

ครั้งหนึ่งเฮียจำได้มั้ย ว่าสรรพกรเคยมาไล่ตรวจสอบค่าไฟฟ้าของโรงงาน เทียบกับผลผลิตที่ได้ออกมาจากเครื่องจักร สอบยันไปที่ยอดขายกับสินค้าคงเหลือ มันตรวจแค่นี้มันก็รู้แล้ว ว่าเฮียเล่นตุกติก กรณีแบบนี้มันถึงขั้นเข้าคุกเลยนะเฮีย

คุกเหรอ...เสียงของเฮียสมหวังอุทานขึ้น แล้วพูดต่อว่า ก็คนทำธุรกิจมันขายสินค้านอกระบบภาษีมูลค่าเพิ่มกันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่เห็นมันจะติดคุกเลย อย่างมากสรรพากรก็มาปรับ และเรื่องก็จบกันไป มันจะเก่งขนาดนี้เลยหรือ 

สติจึงพูดวนกลับไปว่า เฮียจำพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 มาตรา 42 ได้มั้ย

 
ห้ามกรรมการค้าแข่งกับบริษัท

เฮียสมหวังพูดอย่างมีความหวังกับคำตอบของสติ เพราะในยามนี้สติกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่า เฮียสมหวังจะทำได้หรือเปล่า

เฮียเป็นกรรมการบริหารอยู่ไม่ใช่เหรอ และพวกมันก็มีบางคนเป็นกรรมการบริษัทด้วย อย่างนี้ผมว่ามันจะเกิดเรื่องขี้นแน่นอน เพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา บอกเอาไว่ว่า

“มาตรา 1168 ในอันที่จะประกอบกิจการของบริษัทนั้น กรรมการต้องใช้ความเอื่อเฟื้อสอดส่องอย่างบุคคลค้าขายผู้ประกอบด้วยความระมัดระวัง

ว่าโดยเฉพาะ กรรมการต้องรับผิดชอบร่วมกัน ในประกาศค้าของประการต่างๆ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

(1) การใช้เงินค่าหุ้น ได้ใช้กันจริง

(2) จัดให้มีและรักษาไว้ให้เรียบร้อย ซึ่งบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารที่กฎหมายกำหนดไว้

(3) การแจกเงินบันผลหรือดอกเบี้ยให้เป็นไปโดยถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้

(4) บังคับการให้เป็นไปโดยถูกต้องตามมติของที่ประชุมใหญ่

อนึ่ง ท่านห้ามมิให้ผู้เป็นกรรมการประกอบการค้าขายใดๆ อันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับการค้าขายของบริษัทนั้น ไม่ว่าทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่น หรือไปเข้าหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างค้าขายอื่นซึ่งประกอบกิจการมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน และแข่งขันกับกิจการของบริษัท โดยมิได้รับความยินยอมของที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น

บทบัญญัติที่กล่าวมาข้างบนนี้ให้ใช้บังคับตลอดถึงบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนของกรรมการด้วย”

ถ้าเฮียจะไปเปิดบริษัทแข่งธุรกิจกับบริษัทเดิมโดยทำการค้าขายประเภทเดียวกัน งานนี้กฎหมายห้ามเอาไว้

มวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท

 มวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท 

มาตรา ๑๑๖๘ ในอันที่จะประกอบกิจการของบริษัทนั้นกรรมการต้องใช้ความเอื้อเฟื้อสอดส่องอย่างบุคคลค้าขายผู้ประกอบด้วยความระมัดระวัง

ว่าโดยเฉพาะกรรมการต้องรับผิดชอบร่วมกันในประการต่างๆ ดั่งจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 

(๑) การใช้เงินค่าหุ้นนั้น ได้ใช้กันจริง 

(๒) จัดให้มีและรักษาไว้ให้เรียบร้อย ซึ่งบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารที่กฎหมายกำหนดไว้ 

(๓) การแจกเงินปันผลหรือดอกเบี้ยให้เป็นไปโดยถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้ 

(๔) บังคับการให้เป็นไปโดยถูกต้องตามมติของที่ประชุมใหญ่ 

อนึ่งท่านห้ามมิให้ผู้เป็นกรรมการประกอบการค้าขายใดๆ อันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับการค้าขายของบริษัทนั้น ไม่ว่าทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น หรือไปเข้าหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างค้าขายอื่นซึ่งประกอบกิจการมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันและแข่งขันกับกิจการของบริษัทโดยมิได้รับความยินยอมของที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น 

 

บทบัญญัติที่กล่าวมาข้างบนนี้ให้ใช้บังคับตลอดถึงบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนของกรรมการด้วย

บริการที่ปรึกษากฎหมาย

  บริการที่ปรึกษากฎหมาย 

ลักษณะของงาน คืองาน ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ วางระบบ และร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย รวมทั้งการให้บริการทางกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ แก่องค์กรธุรกิจทุกประเภท 

การยื่นฟ้องคดีมโนสาเร่ (คดีแพ่ง)และอาญาในศาลแขวง

 การยื่นฟ้องคดีมโนสาเร่ (คดีแพ่ง)และอาญาในศาลแขวง 

ยื่นฟ้องคดีมโนสาเร่ (คดีแพ่ง)

ตรวจดูทุนทรัพย์ที่จะฟ้องไม่เกิน 300,000 บาท

ตรวจดูเขตอำนาจศาลโดยดูจากสถานที่มูลคดีเกิด (ที่ทำสัญญา) หรือภูมิลำเนาจำเลย

ประกันตัวจำเลยในคดีอาญาในศาล

  ประกันตัวจำเลยในคดีอาญาในศาลต้องทำอย่างไร มีหลักเกณฑ์อย่างไร 

การประกันตัวในชั้นศาล

  การประกันตัวในชั้นศาลมี 2 ช่วง

บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

 บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

คำแนะนำการไปศาลและการปฏิบัติตนในศาล

ข้อแนะนำในโจทก์ จำเลย พยาน เมื่อต้องมาศาลในคดีที่เกี่ยวข้อง 

คำแนะนำการไปศาลและการปฏิบัติตนในศาล

การประชุมอันเป็นเท็จ ผิดตามมาตรา ๒๖๗

 ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท โดยยื่นเอกสารการประชุมอันเป็นเท็จ ผิดตามมาตรา ๒๖๗

กรรมการแอบเปิดบริษัทแข่งกับบริษัทตัวเอง

กรรมการแอบเปิดบริษัทแข่งกับบริษัทตัวเอง

 ประมวลมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1168 ได้มีหลักอยู่ว่า "ห้ามมิให้ผู้เป็นกรรมการประกอบการค้าใดๆอันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับการค้าขายของบริษัทนั้น ไม่ว่าทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่นหรือไปเข้าหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างค้าขายอื่นซึ่งประกอบกิจการมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันและแข่งขันกับกิจการของบริษัทโดยมิได้รับควมยินยอมของที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น..."

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]