ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot
dot

dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


ติดต่อเรา

บริษัท เอสเอ็มแอล ออดิท จำกัด -สาขาบางนา,สมุทรปราการ

ที่อยู่ :  เลขที่ 59/294 ซ.อ๊อกฟอร์ด 2 ถนนศรีนครินทร์ บ้านกลางเมือง British town หมู่ 16 ตำบล : บางแก้ว อำเภอ : บางพลี จังหวัด :สมุทรปราการ      รหัสไปรษณีย์ : 10540 

มือถือ :  080-553-7088,063-3231709 -10 ,02-349-4340 แฟกซ์ : 02-349-4341    

อีเมล :sale@smlaudit.com, smlaudit@hotmail.com 

เว็บไซต์ : www.smlaudit.comLine @smlaudit                 https://www.facebook.com/smlaudit

 

http://goo.gl/maps/ac1bj

 smlaudit map

 

หนังสืออนุญาต Verified_smlaudit

 smlaudit dbdverify

                                                     

 

         สำนักงานบัญชี เอสเอ็มแอล ออดิทจึงถือกำเนิดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม 2540 และได้ตั้งเป้าหมายว่าการวางระบบบัญชีในยุคใหม่นั้นต้องใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้นเพราะสามารถจัดเก็บ เรียบเรียงข้อมูลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ข้อความ ภาพและเสียง ประมวลผลออกมาเป็นข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
                 สำนักงานบัญชี เอสเอ็มแอล ออดิทจึงคัดสรรโปรแกรมด้านบัญชีที่จะนำมาใช้ในการวางระบบให้ลูกค้า  ด้วยเหตุผลที่เป็นโปรแกรมที่เน้นระบบการควบคุมภายในองค์กร สามารถตรวจสอบการทำงานของพนักงานได้ จึงมั่นใจได้ว่าโปรแกรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
                 ส่วนบริการด้านการรับจัดทำบัญชีและภาษีนั้น เริ่มต้นจากลูกค้าของ SML Auditได้แนะนำว่าควรเพิ่มบริการด้านการจัดทำบัญชี , ปิดงบการเงิน และยื่นแบบเสียภาษีด้วย เนื่องจากมีหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือญาติพี่น้องที่มีธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ที่ยังไม่พร้อมจะวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ อยากให้ SML Auditเป็นผู้ดูแลงานด้านบัญชีและภาษีอากรให้ SML Auditจึงได้เปิดบริการรับทำบัญชีเพิ่มขึ้นอีกแผนกหนึ่ง ซึ่งก็มีลูกค้าที่ได้รับการแนะนำต่อ เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
                  ปัจจุบัน สำนักงานบัญชี เอสเอ็มแอล ออดิทมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 59/45 ถ.ศรีนครินทร์ บ้านกลางเมือง British town ม.16 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ   มีบริการครบวงจรเริ่มตั้งแต่การจดทะเบียนก่อตั้งกิจการ , รับจัดทำบัญชีและภาษี , บริการที่ปรึกษาการเริ่มต้นระบบและการนำระบบขึ้นใช้งาน บริการที่ปรึกษาดูแลระบบบัญชีระยะยาว (Outsourcing Service) โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านระบบงานบัญชี เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อการทำธุรกิจอย่างมั่นใจ มั่นคง เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำธุรกิจ ไปพร้อมกับการให้บริการของเรา
 
 

ทีมาของชื่อ SML Audit
           SML คือ   ขนาดของธุรกิจที่เราดูแล และให้บริการ มีหลากหลายขนาด S คือขนาดเล็ก M คือ ขนาดกลาง และ L คือขนาดใหญ่
 

Audit คือ การตรวจสอบระบบภายใน  และรับรองงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป     

 

 

 

SML Audit สื่อความหมายมาจาก ในการสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ที่ต้องการจะสร้างและพัฒนาระบบการทำงานให้ธุรกิจของลูกค้า เจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่   และสร้างระบบการตรวจสอบด้านบัญชีที่เข้มแข็ง เพื่อให้ทุกธุรกิจมี การเติบโตจาก ขนาด S เป็นขนาด M และโตเป็นขนาด L 
 
 
 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

 

 
            เป้าหมายของผู้ประกอบการคือต้องให้ธุรกิจของตนเองมีความมั่นคงและเจริญเติบโต ซึ่งก็เป็นเป้าหมายเดียวกันกับที่ SML Auditต้องการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลด้านบัญชีที่ถูกต้อง เพื่อใช้ข้อมูลนั้นพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า เพราะหากลูกค้าประสบความสำเร็จ เราก็ประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน
          เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของลูกค้า ด้านบริหารจัดการ ด้านคู่แข่งขัน ธุรกิจในยุคปัจจุบันจะหยุดนิ่งไม่ได้ จะต้องมีระบบการทำงานที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และสามารถสรุปข้อมูลให้ผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน เพราะเราเชื่อว่าผู้ที่มีข้อมูล และสามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสในการสร้างและพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าก็มีมากขึ้น สำนักงานบัญชี เอสเอ็มแอล ออดิทจึงได้เตรียมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและพร้อมที่จะให้ข้อมูลและบริการลูกค้าอย่างครบวงจร

 

1. บริการจดทะเบียนธุรกิจ (Registration)
          เลือกรูปแบบกิจการให้เหมาะสมกับลูกค้า โดยพิจารณาปัจจัยความจำเป็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องว่าควรจะจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบใด เช่น ธุรกิจเจ้าของคนเดียว หากคุณมีเงินทุนเอง และต้องการความคล่องตัวสูง , ห้างหุ้นส่วนจำกัด หากคุณมีญาติพี่น้องหรือเพื่อนมาร่วมลงทุนด้วย หรือ ถ้าหากกลุ่มลูกค้าของคุณเป็นองค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ ที่ต้องการความน่าเชื่อถือ ก็ต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเป็นต้น รวมถึงการวางแผนด้านภาษีอากรและระบบบัญชีเบื้องต้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของกิจการที่กำลังจะเริ่มสร้างธุรกิจของตนเอง
 
2. บริการจัดทำบัญชีและภาษี (Accounting & Tax Service) 
          บริการที่มากกว่าการจัดทำบัญชี ทำแบบแสดงรายการเสียภาษีและปิดงบการเงินให้กับธุรกิจ แต่เราพร้อมเสมอที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนภาษีอากร วิเคราะห์ความเสี่ยงและแจ้งเตือนล่วงหน้าหากเห็นสิ่งผิดปกติในข้อมูลบัญชีของท่าน มีระบบการควบคุมการรับส่งเอกสารจากมือลูกค้า ผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน จนมาถึง SML Auditที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงจำนวนเอกสารที่ลูกค้าส่งมาให้ รับประกันว่าไม่มีเอกสารสูญหาย มีห้องจัดเก็บเอกสารที่ปลอดภัยพร้อมระบบการค้นหาที่รวดเร็วหากท่านต้องการตรวจสอบข้อมูล การคิดค่าบริการที่ยุติธรรมใช้เกณฑ์ประเมินจากจำนวนงานที่เราต้องจัดทำให้กับลูกค้า ขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ และจำนวนเอกสารด้านบัญชีของกิจการของลูกค้า
 
 
3. บริการพัฒนาระบบบัญชีและภาษี (System Development)   
               บริการนี้เกิดขึ้นมาจาก การแก้ปัญหาให้ธุรกิจลงทุนซื้อโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปมาแล้ว ไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้ได้เพียงบางส่วน ไม่เต็มความสามารถของโปรแกรม ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ผู้ขายโปรแกรมไม่มีความรู้ที่จะให้บริการด้านการวางระบบบัญชี หรือพนักงานของกิจการไม่สามารถประยุกต์ระบบการทำงานของโปรแกรมให้เข้ากับลักษณะงานได้
            สำนักงานบัญชี เอสเอ็มแอล ออดิทซึ่งต้องการให้ธุรกิจมีระบบการทำงาน และระบบบัญชีที่สามารถใช้งานได้จริง เพื่อให้ธุรกิจได้ข้อมูลที่ถูกต้อง จึงสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านงานวางระบบบัญชี และเชี่ยวชาญในระบบโปรแกรมบัญชี พร้อมในบริการทุกธุรกิจโดยแบ่งการบริการออกเป็น 3 ลักษณะ ตามความต้องการของลูกค้า ดังนี้
 
 
     3.1    บริการที่ปรึกษา การเริ่มต้นระบบและนำระบบขึ้นใช้งาน (Implementation Service)
 
เป็นที่ปรึกษาการวางระบบ การใช้งานโปรแกรม BC Account เริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการใช้งาน   (Requirements Analysis) การตั้งค่าเริ่มต้น (Configuration) ให้การฝึกอบรมโดย ใช้ข้อมูลจริง (Work shop Training) และการนำระบบขึ้นใช้งานจริง (System Live)  โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญในระบบโปรแกรมบัญชีและประสบการณ์ด้านการวางระบบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเริ่มต้นระบบได้อย่าง ถูกต้อง ลดความผิดพลาดและซ้ำซ้อน เพราะพนักงานมีแนวทางในการทำงาน เห็นผลสำเร็จในการวางระบบได้อย่างรวดเร็ว
 
3.2 บริการที่ปรึกษาดูแลระบบบัญชีระยะยาว (Outsourcing Service) 
 
เป็นบริการในกรณีที่ลูกค้าต้องการที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ และเข้าใจระบบงานโปรแกรมบัญชี       สำเร็จรูปเป็นอย่างดี เป็นผู้ดูแล และตรวจสอบ และรับผิดชอบข้อมูลในการปิดงบการเงิน ทดแทนที่กิจการจะต้องจ้างพนักงานประจำ   เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระด้านบุคลากร และลดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
  
    3.3    บริการที่ปรึกษาเฉพาะด้าน (Consultancy Service)
การเขียนโปรแกรมเพื่อการออกรายงาน       สำหรับกิจการที่ต้องการรายงานเฉพาะด้าน เช่น รายงานงานสำหรับโครงการบ้านจัดสรร , รายงานสำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง , รายงานบัญชีงบประมาณ เป็นต้น
 
บริการด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์     สำหรับกิจการที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำด้านเทคนิคเพื่อดูแลปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การป้องกันไวรัส , ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูล , การสำรองข้อมูล       
 

 

 

 

จรรยาบรรณ

 

สำนักงานบัญชี เอสเอ็มแอล ออดิทได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นภารกิจที่พนักงานทุกระดับต้องยึดถือเป็นแนวทางในการให้บริการแก่ลูกค้า ดังนี้
 
1.        ถูกต้อง (Accuracy) เป็นการทำงานที่ถูกต้อง แม่นยำ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี พ.ศ.2547 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.        ซื่อสัตย์ (Honest)  เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า และส่วนราชการที่เกี่ยวกับการรักษาความลับตาม จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
3.        ยุติธรรม (Just) เป็นการปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม ตรงไปตรงมา
4.        รวดเร็ว (Speedily) เป็นการบริการที่รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลาของลูกค้าและหน่วยงานราชการ
5.        ประหยัด (Economical)  เป็นการมอบสิ่งที่ดี และคุ้มค่าที่สุดให้กับลูกค้า
6.        พัฒนา (Development)  เป็นการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้
บริการลูกค้าอยู่เสมอ

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด