ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot
dot

dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


download

10 คู่มือ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม สำหรับผู้ประกอบการ นักบัญชี นักกฏหมาย หรือผู้ที่สนใจ

1. คู่มือห้างหุ้นส่วน

040759-1.pdf

2. คู่มือบริษัทจำกัด

 040759_2.pdf

3. คู่มือกฎหมายแรงงานสำหรับผู้ประกอบการ

 040759-3.pdf

4. คู่มือภาษีอากรของผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล

 040759-4.pdf

5. คู่มือภาษีอากรของผู้ประกอบการนิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม

 040759_5.pdf

6. คู่มือสัญญาสำหรับผู้ประกอบการ

 040759-6.pdf

7. คู่มือสัญญาซื้อขายและสัญญากู้ยืมเงินสำหรับผู้ประกอบการ

 040759-7-10.pdf

040759-7-1150.pdf

8. คู่มือการเจรจาและร่างสัญญาทางธุรกิจ

040759-8.pdf

9.คู่มือหลักประกันเพื่อการประกอบธุรกิจการประกันการชำระหนี้ด้วยบุคคล

040759-9.pdf

10.คู่มือหลักประกันเพื่อการประกอบธุรกิจ-การประกัน การชำระหนี้ด้วยทรัพย์

040759-10.pdf

 11.คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายได้ : คู่มือที่จะบอกว่าเอกสารไหนต้องมีไว้เป็นหลักฐานเพื่ออ้างอิงการเป็นค่าใช้จ่ายของธุรกิจได้

 ebook20160725-02.pdf

12.คู่มือ ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับรายจ่ายต้องห้าม สรุปว่ารายการใดเป็นรายจ่ายได้ หรือเป็นรายจ่ายไม่ได้บ้าง

CIT-201801-1.pdf

CIT-201801-2.pdf
13.คู่มือ จัดทำบัญชีอย่างไร ให้เป็นธรรมกับผู้เสียภาษี : อธิบายภาพรวมที่น่าสนใจของการทำธุรกิจ วิธีคิดทางบัญชีและภาษีต่างๆ คนเริ้มธุรกิจควรอ่าน

 ebook20160725-01.pdf

14.คู่มือการหักภาษี ณ ที่จ่าย เข้าใจง่าย ไม่มีปัญหาภาษี แนะนำให้มีไว้สำหรับกรณีกิจการที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือมีการจ่ายเงินต่างๆหลากหลาย เพื่อไม่ให้หักผิดพลาด

wht_3_53_030260.pdf
15.คู่มือใบกำกับภาษี สำหรับธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม งานนี้ต้องมีไว้เพื่อจะได้หักภาษีได้อย่างถูกต้อง

taxinvoice.pdf