ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
bulletแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่องCPDผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
bulletตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
bulletตรวจค้นหลักสูตรCPDผู้สอบ
bulletตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
bulletสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
bulletระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
bulletสมัครเข้าทดสอบCPAออนไลน์
กิจกรรมสำนักงานบัญชี
dot
dot
bulletCPAตรวจบริษัท
bulletถาม-ตอบ การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing
bulletผู้ทำบัญชี (e-Accountant)
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชี
bulletเผยแพร่รายชื่อที่อยู่ของผู้ทำบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletระบบคลังข้อมูลบริษัท
bulletขอหนังสือรับรองกรมพัฒฯ
bulletรับงบE-filing
bullete-learningอบรมออนไลน์
dot
dot
bulletแบบฟอร์มทางบัญชี
bulletคู่มือภาษี
bulletRegister-จดทะเบียน
bulletBusiness Guide to Thailand
dot
dot
bulletบริการตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร
bulletความรู้เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร
bulletกฏหมายที่เกี่ยวข้องTA
bulletความรู้ภาษีอากรสำหรับTA
bulletคู่มือการปฏิบัติงานของTA
bulletการอบรม/องค์กรวิชาชีพบัญชีฯ
bulletข่าวสาร/กิจกรรมTA
bulletปฏิทินกำหนดการTA
bulletสถิติการรับงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลการแจ้งรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
bulletยื่นแบบTA
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletประเด็นหน้าที่ทางภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletประเด็นหน้าที่ทางอากรแสตมป์
bulletการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร
dot
dot
bulletข่าวบัญชี-Accounting
bulletAccounting-รับทำบัญชี
bulletหมายเหตุภาษี ในงบการเงิน
bulletภาษี
bulletThai Tax
dot
dot
bulletSMEs ใต้เงาภาษีไทย
bulletเงินได้พึงประเมิน
bulletการจำหน่ายหนี้สูญทางภาษีอากร
bulletผ่า...กลยุทธ์ภาษี & ธุรกิจ 453 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์
bulletการสอบทานภาษี และหมายเหตุ (ภาษี) ประกอบงบการเงิน
bulletภาษีบุคคลธรรมดา
bulletภาษีนิติบุคคล บริษัท หจก
dot
dot
bulletบริการค้นหาเลขผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีในกรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชี
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletแบบฟอร์มบัญชี
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์
bulletแบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มสอบบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90, 91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีและ CPD
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
dot
dot
bulletกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔
bulletคำชี้แจงและกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
dot
bulletAudit-สอบบัญชี
bulletสอบบัญชี – Audit
bulletประเด็นความผิดที่พบจากการตรวจสอบ
dot
dot
bulletซอฟแวร์ก่อสร้างBuilkใช้ฟรี
bulletโปรแกรมบัญชีออนไลน์TR Cloud
bulletโปรแกรมบัญชีmyAccount
dot
dot
bulletรับสมัครพนักงาน-Jobs
dot
dot
bulletYoutube-คนชนะหนี้
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
dot

dot
ยังไม่มีสมาชิกใหม่ในขณะนี้


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


คำแนะนำในการขอและรับคำยืนยันยอดทางอิเล็กทรอนิคส์

 ก้าวทันข่าวชาวออดิท - คำแนะนำในการขอและรับคำยืนยันยอดทางอิเล็กทรอนิคส์

http://www.fap.or.th/subfapnews.php?id=855

ใกล้สิ้นปีแล้ว งานอย่างหนึ่งที่ชาวออดิทเริ่มทำคือ การขอคำยืนยันยอดธนาคาร ลูกหนี้และเจ้าหนี้ ซึ่งจำเป็นต้องมีการเตรียมการ เช่น การประสานขอข้อมูลจากลูกค้า การจัดทำหนังสือขอคำยืนยันยอด การกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการส่งหนังสือขอยืนยันยอดเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับคำตอบกลับมาทันเวลา ฯลฯ ทั้งนี้ชาวออดิทอย่าลืม ศึกษาข้อกำหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505 เรื่อง การขอคำยืนยันจากบุคคลภายนอก ด้วยนะครับ
โดยทั่วไปแล้วการขอคำยืนยันยอดมักถูกจัดทำเป็นหนังสือขอคำยืนยันยอดทางไปรษณีย์ ซึ่งเป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือ แต่ในบางสถานการณ์ ชาวออดิทจำเป็นต้องขอคำยืนยันยอดทางอิเล็กทรอนิคส์ เช่น ทางโทรสาร หรืออีเมล เนื่องจากมีการส่งหนังสือขอคำยืนยันยอดไปรอบแรกทางไปรษณีย์ แล้วยังไม่ได้รับการตอบกลับแล้วจำเป็นต้องการคำตอบกลับเร่งด่วน หรือการขอคำยืนยันยอดจากต่างประเทศ ซึ่งถ้าส่งเป็นจดหมายพับซองแล้วรอตอบกลับอาจกินเวลานานไม่ทันใจวัยโจ๋ อีกทั้งต้องร้องเพลงรอ 

การขอคำยืนยันยอดทางอิเล็กทรอนิคส์เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ผู้สอบบัญชีสามารถใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามการขอคำยืนยันยอดทางอิเล็กทรอนิคส์จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการขอคำยืนยันยอดทางไปรษณีย์ ดังนั้นหากผู้สอบบัญชีต้องการขอคำยืนยันยอดทางอิเล็กทรอนิคส์ควรคำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้

• การพิสูจน์ว่าผู้ที่ผู้สอบบัญชีส่งคำยืนยันไปถึงและผู้ที่ตอบคำยืนยันยอดกลับมาว่าเป็นบุคคลที่มีตัวตน มีความเหมาะสม และมีรายการธุรกิจกับกิจการจริง
• การควบคุมการจัดส่งและการรับคำยืนยันยอดซึ่งผู้สอบบัญชี ต้องควบคุมขั้นตอนต่างๆ ด้วยตนเอง
• ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาทำขั้นตอนอื่นๆ ประกอบ เพื่อให้มั่นใจในคำยืนยันที่ได้รับทางอิเล็กทรอนิคส์ เช่น ขอให้ส่งคำยืนยันยอดกลับมาทางไปรษณีย์อีกครั้ง เป็นต้น

ปล. คำแนะนำนี้เป็นเพียงแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นข้อสรุปขั้นสุดท้ายในการปฏิบัติงาน ผู้สอบบัญชีควรนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพ ประกอบกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เป็นอยู่ของแต่ละกรณีตามความเหมาะสม ทั้งนี้ชาวออดิทอย่ายึดติดว่าต้องพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของคำตอบกลับคำขอยืนยันเฉพาะคำตอบกลับทางอิเล็กทรอนิคส์เท่านั้น โดยไม่สนใจคำตอบกลับทางไปรษณีย์ เพราะมีโอกาสเป็นหลักฐานปลอมเหมือนกัน ฉะนั้นถ้าเราเริ่มตะหงิดก็อย่าคิดละสายตา

แถมท้ายก่อนจาก …ขอส่งคำเตือนว่า ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการต่ออายุสมาชิก ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชีฯ แสดงตัวว่ายังหายใจอยู่ และยื่นแจ้งข้อมูลการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) โดยการแสดงตัวนั้นท่านจำเป็นต้องมาดำเนินการ ณ ที่ทำการของสภาวิชาชีพบัญชี หรือท่านอาจแจ้งแสดงตัวเมื่อมาเข้าอบรมในหลักสูตรที่สภาวิชาชีพบัญชีจัดขึ้นก็ได้ ส่วนการต่ออายุสมาชิก ต่ออายุใบอนุญาต และยื่นแจ้งข้อมูล CPD นั้น ท่านสามารถทำจากที่ไหนในโลกก็ได้ โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้เปิดให้บริการ online แล้ว ท่านสามารถแจ้งและดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงิน เพื่อใช้ทำรายการชำระเงินกับธนาคารที่กำหนดไว้ได้โดยไม่ต้องมาที่สภาวิชาชีพบัญชี สะดวกสบายดีไหมครับ ลดการเดินทาง ลดการใช้พลังงาน นักบัญชีก็ช่วยลดโลกร้อนได้นะ

 
การตรวจสอบบัญชี-Audit

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต