ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot
dot

dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน


ตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล
http://www.smlaudit.com/SMLaudit.html


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขัน “การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ครั้งที่ 2” article

 

                              สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี กำหนดจัดโครงการแข่งขัน การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2553

 คณะกรรมการฯ เห็นว่าโครงการแข่งขัน การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ครั้งที่ 2” จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพบัญชี และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถในวิชาชีพบัญชีด้วย

จึงขอเรียนเชิญท่านส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ตามวันและเวลาดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบ และส่งนักศึกษาเพื่อสมัครแข่งขันฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553 สภาวิชาชีพบัญชีฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร
- 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
- 
ใบสมัครเข้าแข่งขัน

*** 
ลงทะเบียนแข่งขันออนไลน์ (Register Online) ***

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภงด 2 และ ภงด 2 ก กรมสรรพากรไม่ให้เขียนแบบยื่นแล้ว ต้องยื่นด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ เท่านั้น
ยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
“สรรพากร” ยันซื้อทองไม่ต้องจ่ายแวต เพราะมีการซื้อขายกันตลอดเวลาไม่เหมือนสินค้าอื่น
ทองคำกับ VAT
อบรมcpd-100บาท
108คำถามยื่นงบการเงินออนไลน์
คู่มือการเป็นนิติบุคคล "สิ่งที่ต้องรู้ & ทำ เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2558
ทำความเข้าใจ การนำเสนองบประมาณการเงิน ในเชิงปฏิบัติ article
การอบรม article
เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2553 (แก้ไขเพิ่มเติม) article
ข่าวมาตรฐานการบัญชี article
ร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีฯ กับตลาดหลักทรัพย์ฯ article
ปฏิทินกิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2552 article
หลักสูตรใหม่ FCTA/CAT คุณวุฒิด้านการบัญชีมาตรฐานสากล เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 article
ข่าวสำคัญเร่งด่วน ถึงผู้ทำบัญชี จากคณะกรรมการด้านการทำบัญชี